Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

określone_zaimek_rozdzielczość

 • opis:

Skomponowany przez 30 studentów jednej z autorskich klas licencjackich. Te pary zdań obejmują tematy od rzeczywistych wydarzeń (np. plan Iranu zaatakowania saudyjskiego ambasadora w USA) po wydarzenia/postacie w filmach (np. Batman) i sytuacje czysto urojone, w dużej mierze odzwierciedlające popkulturę postrzeganą przez amerykańskie dzieciaki. urodzony na początku lat 90. Każdy przykład z adnotacjami obejmuje cztery wiersze: pierwszy wiersz zawiera zdanie, drugi wiersz zawiera zaimek docelowy, trzeci wiersz zawiera dwa poprzedniki kandydujące, a czwarty wiersz zawiera poprawny poprzednik. Jeśli zaimek docelowy pojawia się w zdaniu więcej niż jeden raz, jego pierwsze wystąpienie jest tym, które ma zostać rozwiązane.

Podział Przykłady
'test' 564
'train' 1,322
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'candidates': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'pronoun': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@inproceedings{rahman2012resolving,
 title={Resolving complex cases of definite pronouns: the winograd schema challenge},
 author={Rahman, Altaf and Ng, Vincent},
 booktitle={Proceedings of the 2012 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning},
 pages={777--789},
 year={2012},
 organization={Association for Computational Linguistics}
}