Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

miejsc365_small

 • Opis :

Zbiór danych Places365-Standard zawiera 1,8 miliona obrazów pociągów z 365 kategorii scen, które są wykorzystywane do trenowania CNN Places365. W zestawie walidacyjnym znajduje się 50 obrazów na kategorię i 900 obrazów na kategorię w zestawie testowym.

Rozdzielać Przykłady
'test' 328,500
'train' 1,803,460
'validation' 36,500
 • Cechy :
 FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})
 
 @article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}
 

Wyobrażanie sobie