place365_small

Zbiór danych Places365-Standard zawiera 1,8 miliona obrazów pociągów z 365 kategorii scen, które są używane do szkolenia CNN Places365. W zbiorze walidacyjnym znajduje się 50 obrazów na kategorię, a w zbiorze testowym 900 obrazów na kategorię.

Podział Przykłady
'test' 328 500
'train' 1 803 460
'validation' 36 500
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=365),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (256, 256, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}