Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

place365_small

Zestaw danych Places365-Standard zawiera 1,8 miliona obrazów pociągów z 365 kategorii scen, które są wykorzystywane do trenowania CNN Places365. W zestawie walidacyjnym znajduje się 50 obrazów na kategorię i 900 obrazów na kategorię w zestawie testowym.

Podział Przykłady
'test' 328 500
'train' 1 803,460
'validation' 36 500
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}