Bigearthnet

BigEarthNet to nowe, wielkoskalowe archiwum testów porównawczych Sentinel-2, składające się z 590 326 łatek obrazu Sentinel-2. Rozmiar obszaru obrazu na ziemi wynosi 1,2 x 1,2 km ze zmiennym rozmiarem obrazu w zależności od rozdzielczości kanału. Jest to zestaw danych z wieloma etykietami zawierający 43 niezrównoważone etykiety.

Do budowy sieci BigEarthNet wybrano początkowo 125 płytek Sentinel-2 pozyskanych między czerwcem 2017 r. a majem 2018 r. w 10 krajach Europy (Austria, Belgia, Finlandia, Irlandia, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Serbia, Szwajcaria). Wszystkie kafelki zostały poprawione pod względem atmosferycznym za pomocą narzędzia do generowania i formatowania produktu Sentinel-2 Level 2A (sen2cor). Następnie podzielono je na 590 326 nienakładających się fragmentów obrazu. Każdy fragment obrazu został opatrzony adnotacjami według wielu klas pokrycia terenu (tj. multietykiet), które zostały dostarczone z bazy danych CORINE Land Cover z roku 2018 (CLC 2018).

Pasma i rozdzielczość pikseli w metrach:

 • B01: Aerozol przybrzeżny; 60m
 • B02: niebieski; 10m
 • B03: zielony; 10m
 • B04: czerwony; 10m
 • B05: Czerwona krawędź roślinności; 20m
 • B06: Czerwona krawędź roślinności; 20m
 • B07: Czerwona krawędź roślinności; 20m
 • B08: NIR; 10m
 • B09: Para wodna; 60m
 • B11: SWIR; 20m
 • B12: SWIR; 20m
 • B8A: wąski NIR; 20m

Licencja: Umowa licencyjna dotycząca danych społecznościowych — zezwalająca, wersja 1.0.

URL: http://bigearth.net/

Rozdzielać Przykłady
'train' 590326
 • Cytat :
@article{Sumbul2019BigEarthNetAL,
 title={BigEarthNet: A Large-Scale Benchmark Archive For Remote Sensing Image Understanding},
 author={Gencer Sumbul and Marcela Charfuelan and Beg{"u}m Demir and Volker Markl},
 journal={CoRR},
 year={2019},
 volume={abs/1902.06148}
}

bigearthnet/rgb (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: kanały Sentinel-2 RGB

 • Rozmiar zestawu danych : 14.07 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(120, 120, 3), dtype=uint8),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=43)),
  'metadata': FeaturesDict({
    'acquisition_date': Text(shape=(), dtype=string),
    'coordinates': FeaturesDict({
      'lrx': int64,
      'lry': int64,
      'ulx': int64,
      'uly': int64,
    }),
    'projection': Text(shape=(), dtype=string),
    'tile_source': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (120, 120, 3) uint8
etykiety Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
metadane FunkcjeDict
metadane/data_pozyskania Tekst strunowy
metadane/współrzędne FunkcjeDict
metadane/współrzędne/lrx Napinacz int64
metadane/współrzędne/lry Napinacz int64
metadane/współrzędne/ulx Napinacz int64
metadane/współrzędne/uly Napinacz int64
metadane/projekcja Tekst strunowy
metadane/kafelek_źródło Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

bigearthnet/wszystko

 • Opis konfiguracji : 13 kanałów Sentinel-2

 • Rozmiar zestawu danych : 176.63 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'B01': Tensor(shape=(20, 20), dtype=float32),
  'B02': Tensor(shape=(120, 120), dtype=float32),
  'B03': Tensor(shape=(120, 120), dtype=float32),
  'B04': Tensor(shape=(120, 120), dtype=float32),
  'B05': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B06': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B07': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B08': Tensor(shape=(120, 120), dtype=float32),
  'B09': Tensor(shape=(20, 20), dtype=float32),
  'B11': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B12': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B8A': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=43)),
  'metadata': FeaturesDict({
    'acquisition_date': Text(shape=(), dtype=string),
    'coordinates': FeaturesDict({
      'lrx': int64,
      'lry': int64,
      'ulx': int64,
      'uly': int64,
    }),
    'projection': Text(shape=(), dtype=string),
    'tile_source': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
B01 Napinacz (20, 20) pływak32
B02 Napinacz (120, 120) pływak32
B03 Napinacz (120, 120) pływak32
B04 Napinacz (120, 120) pływak32
B05 Napinacz (60, 60) pływak32
B06 Napinacz (60, 60) pływak32
B07 Napinacz (60, 60) pływak32
B08 Napinacz (120, 120) pływak32
B09 Napinacz (20, 20) pływak32
B11 Napinacz (60, 60) pływak32
B12 Napinacz (60, 60) pływak32
B8A Napinacz (60, 60) pływak32
Nazwa pliku Tekst strunowy
etykiety Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
metadane FunkcjeDict
metadane/data_pozyskania Tekst strunowy
metadane/współrzędne FunkcjeDict
metadane/współrzędne/lrx Napinacz int64
metadane/współrzędne/lry Napinacz int64
metadane/współrzędne/ulx Napinacz int64
metadane/współrzędne/uly Napinacz int64
metadane/projekcja Tekst strunowy
metadane/kafelek_źródło Tekst strunowy