Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Bigearthnet

BigEarthNet to nowe, wielkoskalowe archiwum testowe Sentinel-2, składające się z 590 326 poprawek obrazu Sentinel-2. Rozmiar plamki obrazu na ziemi wynosi 1,2 x 1,2 km ze zmienną wielkością obrazu w zależności od rozdzielczości kanału. Jest to zbiór danych z wieloma etykietami z 43 niezrównoważonymi etykietami.

Do budowy BigEarthNet początkowo wybrano 125 płytek Sentinel-2 zakupionych między czerwcem 2017 a majem 2018 w 10 krajach Europy (Austria, Belgia, Finlandia, Irlandia, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Serbia, Szwajcaria). Wszystkie płytki zostały poddane korekcji atmosferycznej przez narzędzie do generowania i formatowania produktów Sentinel-2 Level 2A (sen2cor). Następnie podzielono je na 590 326 nienakładających się łatek obrazu. Każda łatka obrazu została opisana wieloma klasami pokrycia terenu (tj. multietykietami), które zostały dostarczone z bazy danych CORINE Land Cover z roku 2018 (CLC 2018).

Pasma i rozdzielczość pikseli w metrach:

 • B01: aerozol przybrzeżny; 60m
 • B02: niebieski; 10m
 • B03: zielony; 10m
 • B04: czerwony; 10m
 • B05: Roślinność czerwona krawędź; 20m
 • B06: Roślinność czerwona krawędź; 20m
 • B07: Roślinność czerwona krawędź; 20m
 • B08: NIR; 10m
 • B09: para wodna; 60m
 • B11: SWIR; 20m
 • B12: SWIR; 20m
 • B8A: wąska NIR; 20m

Licencja: Umowa licencyjna na dane społeczności — zezwalająca, wersja 1.0.

URL: http://bigearth.net/

Podział Przykłady
'train' 590 326
 • cytat:
@article{Sumbul2019BigEarthNetAL,
 title={BigEarthNet: A Large-Scale Benchmark Archive For Remote Sensing Image Understanding},
 author={Gencer Sumbul and Marcela Charfuelan and Beg{"u}m Demir and Volker Markl},
 journal={CoRR},
 year={2019},
 volume={abs/1902.06148}
}

bigearthnet/rgb (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Sentinel-2 kanały RGB

 • Cechy:

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(120, 120, 3), dtype=tf.uint8),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=43)),
  'metadata': FeaturesDict({
    'acquisition_date': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'coordinates': FeaturesDict({
      'lrx': tf.int64,
      'lry': tf.int64,
      'ulx': tf.int64,
      'uly': tf.int64,
    }),
    'projection': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'tile_source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})

Wyobrażanie sobie

bigearthnet/wszystkie

 • Opis config: 13 Sentinel-2 kanały

 • Cechy:

FeaturesDict({
  'B01': Tensor(shape=(20, 20), dtype=tf.float32),
  'B02': Tensor(shape=(120, 120), dtype=tf.float32),
  'B03': Tensor(shape=(120, 120), dtype=tf.float32),
  'B04': Tensor(shape=(120, 120), dtype=tf.float32),
  'B05': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B06': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B07': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B08': Tensor(shape=(120, 120), dtype=tf.float32),
  'B09': Tensor(shape=(20, 20), dtype=tf.float32),
  'B11': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B12': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B8A': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=43)),
  'metadata': FeaturesDict({
    'acquisition_date': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'coordinates': FeaturesDict({
      'lrx': tf.int64,
      'lry': tf.int64,
      'ulx': tf.int64,
      'uly': tf.int64,
    }),
    'projection': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'tile_source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})