Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

d4rl_mujoco_ant

 • opis:

D4RL to benchmark open source do uczenia się przez wzmacnianie offline. Zapewnia ustandaryzowane środowiska i zestawy danych na potrzeby algorytmów szkoleniowych i porównawczych.

@misc{fu2020d4rl,
  title={D4RL: Datasets for Deep Data-Driven Reinforcement Learning},
  author={Justin Fu and Aviral Kumar and Ofir Nachum and George Tucker and Sergey Levine},
  year={2020},
  eprint={2004.07219},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

d4rl_mujoco_ant/v0-expert (konfiguracja domyślna)

 • Wielkość pliku: 131.34 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 464.94 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1288
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v0-medium

 • Wielkość pliku: 131.39 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 464.78 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1,122
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v0-średni ekspert

 • Wielkość pliku: 262.73 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 929.71 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 2410
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v0-mixed

 • Wielkość pliku: 104.63 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 464.93 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1320
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v0-losowo

 • Wielkość pliku: 139.50 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 464.97 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1,377
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v1-ekspert

 • Wielkość pliku: 220.72 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 968.07 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1,033
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'iteration': tf.int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 111), dtype=tf.float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'nonlinearity': tf.string,
    'output_distribution': tf.string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v1-średni

 • Wielkość pliku: 222.39 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1023.23 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1179
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'iteration': tf.int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 111), dtype=tf.float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'nonlinearity': tf.string,
    'output_distribution': tf.string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v1-średni ekspert

 • Wielkość pliku: 442.25 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.13 GiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 2211
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v1-średnia powtórka

 • Wielkość pliku: 132.05 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 175.09 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Tylko kiedy shuffle_files=False (pociąg)

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 485
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'iteration': tf.int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float64),
    'discount': tf.float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float64),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float64),
    'reward': tf.float64,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v1-pełna powtórka

 • Wielkość pliku: 437.57 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 579.52 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1,319
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'iteration': tf.int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float64),
    'discount': tf.float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float64),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float64),
    'reward': tf.float64,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v1-losowo

 • Wielkość pliku: 225.18 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 583.49 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5741
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v2-ekspert

 • Wielkość pliku: 317.69 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 968.83 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1,035
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'iteration': tf.int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 111), dtype=tf.float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'nonlinearity': tf.string,
    'output_distribution': tf.string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v2-pełna powtórka

 • Wielkość pliku: 437.57 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 579.52 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1,319
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'iteration': tf.int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float64),
    'discount': tf.float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float64),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float64),
    'reward': tf.float64,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v2-medium

 • Wielkość pliku: 320.11 MiB

 • Zestaw danych rozmiar: 1.01 GiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 1203
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'iteration': tf.int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 111), dtype=tf.float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'nonlinearity': tf.string,
    'output_distribution': tf.string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v2-średni ekspert

 • Wielkość pliku: 637.02 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.13 GiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 2237
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v2-średnia powtórka

 • Wielkość pliku: 132.05 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 175.09 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Tylko kiedy shuffle_files=False (pociąg)

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 485
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'iteration': tf.int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float64),
    'discount': tf.float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float64),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float64),
    'reward': tf.float64,
  }),
})

d4rl_mujoco_ant/v2-losowo

 • Wielkość pliku: 326.67 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 583.57 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5822
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': tf.float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})