d4rl_mujoco_ant

 • opis :

D4RL to test porównawczy typu open source do uczenia się ze wzmacnianiem w trybie offline. Zapewnia znormalizowane środowiska i zestawy danych do trenowania i testowania algorytmów.

Zestawy danych są zgodne z formatem RLDS, aby reprezentować kroki i epizody.

@misc{fu2020d4rl,
  title={D4RL: Datasets for Deep Data-Driven Reinforcement Learning},
  author={Justin Fu and Aviral Kumar and Ofir Nachum and George Tucker and Sergey Levine},
  year={2020},
  eprint={2004.07219},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

d4rl_mujoco_ant/v0-expert (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar pliku do pobrania : 131.34 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 464.94 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1288
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v0-medium

 • Rozmiar pliku do pobrania : 131.39 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 464.78 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1122
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v0-medium-expert

 • Rozmiar pliku do pobrania : 262.73 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 929.71 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 2410
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v0-mixed

 • Rozmiar pliku do pobrania : 104.63 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 464.93 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1320
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v0-random

 • Rozmiar pliku do pobrania : 139.50 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 464.97 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1377
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v1-expert

 • Rozmiar pliku do pobrania : 220.72 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 968.63 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1033
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 111), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
polityka FunkcjeDict
polityka/fc0 FunkcjeDict
polityka/fc0/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (256, 111) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDict
polityka/fc1/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDict
polityka/last_fc/bias Napinacz (8,) pływak32
polityka/last_fc/waga Napinacz (8, 256) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDict
polityka/last_fc_log_std/bias Napinacz (8,) pływak32
polityka/last_fc_log_std/waga Napinacz (8, 256) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak32
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v1-medium

 • Rozmiar pliku do pobrania : 222.39 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 1023.71 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1179
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 111), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
polityka FunkcjeDict
polityka/fc0 FunkcjeDict
polityka/fc0/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (256, 111) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDict
polityka/fc1/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDict
polityka/last_fc/bias Napinacz (8,) pływak32
polityka/last_fc/waga Napinacz (8, 256) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDict
polityka/last_fc_log_std/bias Napinacz (8,) pływak32
polityka/last_fc_log_std/waga Napinacz (8, 256) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak32
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v1-medium-expert

 • Rozmiar pliku do pobrania : 442.25 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.13 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 2211
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak32
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v1-medium-replay

 • Rozmiar pliku do pobrania : 132.05 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 175.27 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 485
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float64),
    'discount': float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float64),
    'reward': float64,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak64
kroki/rabat Napinacz pływak64
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak64
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak64
kroki/nagroda Napinacz pływak64

d4rl_mujoco_ant/v1-pełna powtórka

 • Rozmiar pliku do pobrania : 437.57 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 580.09 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1319
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float64),
    'discount': float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float64),
    'reward': float64,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak64
kroki/rabat Napinacz pływak64
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak64
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak64
kroki/nagroda Napinacz pływak64

d4rl_mujoco_ant/v1-random

 • Rozmiar pliku do pobrania : 225.18 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 583.83 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5741
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float32,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak32
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v2-expert

 • Rozmiar pliku do pobrania : 355.94 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 969.38 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1035
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 111), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
polityka FunkcjeDict
polityka/fc0 FunkcjeDict
polityka/fc0/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (256, 111) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDict
polityka/fc1/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDict
polityka/last_fc/bias Napinacz (8,) pływak32
polityka/last_fc/waga Napinacz (8, 256) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDict
polityka/last_fc_log_std/bias Napinacz (8,) pływak32
polityka/last_fc_log_std/waga Napinacz (8, 256) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak64
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v2-pełna powtórka

 • Rozmiar pliku do pobrania : 428.57 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 580.09 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1319
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak64
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v2-medium

 • Rozmiar pliku do pobrania : 358.81 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.01 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1203
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 111), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(8, 256), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
polityka FunkcjeDict
polityka/fc0 FunkcjeDict
polityka/fc0/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (256, 111) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDict
polityka/fc1/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDict
polityka/last_fc/bias Napinacz (8,) pływak32
polityka/last_fc/waga Napinacz (8, 256) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDict
polityka/last_fc_log_std/bias Napinacz (8,) pływak32
polityka/last_fc_log_std/waga Napinacz (8, 256) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak64
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v2-medium-expert

 • Rozmiar pliku do pobrania : 713.67 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.13 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 2237
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak64
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v2-medium-replay

 • Rozmiar pliku do pobrania : 130.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 175.27 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 485
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak64
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_ant/v2-random

 • Rozmiar pliku do pobrania : 366.66 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 583.90 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5822
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(15,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(14,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(111,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (8,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (15,) pływak64
kroki/informacje/qvel Napinacz (14,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (111,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32