Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

voxforge

 • opis:

VoxForge to zbiór danych klasyfikacji języków. Składa się z przesłanych przez użytkownika klipów audio przesłanych do serwisu. W tej wersji zbierane są dane z 6 języków — angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Ponieważ strona jest stale aktualizowana i ze względu na powtarzalność, niniejsza publikacja zawiera wyłącznie nagrania przesłane przed 01.01.2020. Próbki są dzielone na pociąg, walidację i testowanie, dzięki czemu próbki z każdego głośnika należą do dokładnie jednego podziału.

 • Strona domowa: http://www.voxforge.org/

 • Kod źródłowy: tfds.audio.Voxforge

 • wersje:

  • 1.0.0 (domyślnie): Brak Uwagi do wydania.
 • Wielkość pliku: Unknown size

 • Zbiór danych rozmiar: Unknown size

 • Ręczne pobieranie instrukcje: Ten zestaw danych wymaga, aby ręcznie pobrać dane źródłowe do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ )
  VoxForge wymaga ręcznego pobrania archiwów audio. Pełna lista archiwach można znaleźć w https://storage.googleapis.com/tfds-data/downloads/voxforge/voxforge_urls.txt można pobrać za pomocą następującego polecenia: wget -i voxforge_urls.txt -x pamiętać, że pobieranie a budowanie zestawu danych lokalnie wymaga ~100GB miejsca na dysku (ale tylko ~60GB będzie używane na stałe).

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nieznany

 • dzieli:

Rozdzielać Przykłady
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=6),
  'speaker_id': tf.string,
})
@article{maclean2018voxforge,
 title={Voxforge},
 author={MacLean, Ken},
 journal={Ken MacLean.[Online]. Available: http://www.voxforge.org/home.[Acedido em 2012]},
 year={2018}
}