Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

skanowanie

 • opis:

SKANUJ zadania z różnymi podziałami.

SCAN to zestaw prostych zadań nawigacyjnych opartych na języku do nauki kompozycji i uogólniania zerowego.

Większość podziały są opisane w https://github.com/brendenlake/SCAN Dla rozłamów MCD Proszę zobaczyć https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf

Podstawowe zastosowanie:

data = tfds.load('scan/length')

Bardziej zaawansowany przykład:

data = tfds.load(
  'scan',
  builder_kwargs=dict(
    config=tfds.text.ScanConfig(
      name='simple_p8', directory='simple_split/size_variations')))
FeaturesDict({
  'actions': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'commands': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@inproceedings{Lake2018GeneralizationWS,
 title={Generalization without Systematicity: On the Compositional Skills of
     Sequence-to-Sequence Recurrent Networks},
 author={Brenden M. Lake and Marco Baroni},
 booktitle={ICML},
 year={2018},
 url={https://arxiv.org/pdf/1711.00350.pdf},
}
@inproceedings{Keysers2020,
 title={Measuring Compositional Generalization: A Comprehensive Method on
     Realistic Data},
 author={Daniel Keysers and Nathanael Sch"{a}rli and Nathan Scales and
     Hylke Buisman and Daniel Furrer and Sergii Kashubin and
     Nikola Momchev and Danila Sinopalnikov and Lukasz Stafiniak and
     Tibor Tihon and Dmitry Tsarkov and Xiao Wang and Marc van Zee and
     Olivier Bousquet},
 note={Additional citation for MCD splits},
 booktitle={ICLR},
 year={2020},
 url={https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf},
}

skanowanie/proste (konfiguracja domyślna)

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zestaw danych rozmiar: 4.47 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 4182
'train' 16 728

scan/addprim_jump

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 4.53 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 7706
'train' 14 670

scan/addprim_turn_left

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 4.58 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1208
'train' 21.890

scan/filler_num0

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 3.20 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1,173
'train' 15.225

scan/filler_num1

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 3.51 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1,173
'train' 16 290

scan/filler_num2

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 3.84 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1,173
'train' 17 391

scan/filler_num3

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 4.17 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1,173
'train' 18 528

skan/długość

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zestaw danych rozmiar: 4.47 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 3920
'train' 16 990

scan/template_around_right

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 4.17 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 4476
'train' 15.225

scan/template_jump_around_right

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 4.17 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1,173
'train' 18 528

scan/template_opposite_right

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zestaw danych rozmiar: 4.22 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 4476
'train' 15.225

scan/template_right

 • Wielkość pliku: 17.82 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 4.26 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 4476
'train' 15.225

skanowanie/mcd1

 • Wielkość pliku: 17.89 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.89 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1,045
'train' 8365

skanowanie/mcd2

 • Wielkość pliku: 17.89 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.84 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1,045
'train' 8365

skanowanie/mcd3

 • Wielkość pliku: 17.89 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.87 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1,045
'train' 8365