dlr_edan_shared_control_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

wózek inwalidzki z ramieniem do wykonywania zadań związanych z wybieraniem półek

Podział Przykłady
'train' 104
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (7,) pływak32 Działanie robota składa się z [3x pozycji EEF robota, 3x orientacji EEF robota odchylenie/pochylenie/przechylenie obliczone za pomocą klasy scipy Rotation.as_euler(="zxy")].
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Wlać do kubka.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz Obraz (360, 640, 3) uint8 Główna kamera obserwacji RGB.
kroki/obserwacja/stan Napinacz (7,) pływak32 Stan robota, składa się z [3x pozycji EEF robota, 3x orientacji EEF robota odchylenie/pochylenie/przechylenie obliczone za pomocą klasy scipy Rotation.as_euler(="zxy")].
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
 • Cytat :
@inproceedings{vogel_edan_2020,
  title = {EDAN - an EMG-Controlled Daily Assistant to Help People with Physical Disabilities},
  language = {en},
  booktitle = {2020 {IEEE}/{RSJ} {International} {Conference} on {Intelligent} {Robots} and {Systems} ({IROS})},
  author = {Vogel, Jörn and Hagengruber, Annette and Iskandar, Maged and Quere, Gabriel and Leipscher, Ulrike and Bustamante, Samuel and Dietrich, Alexander and Hoeppner, Hannes and Leidner, Daniel and Albu-Schäffer, Alin},
  year = {2020}
}
@inproceedings{quere_shared_2020,
  address = {Paris, France},
  title = {Shared {Control} {Templates} for {Assistive} {Robotics} },
  language = {en},
  booktitle = {2020 {IEEE} {International} {Conference} on {Robotics} and {Automation} ({ICRA})},
  author = {Quere, Gabriel and Hagengruber, Annette and Iskandar, Maged and Bustamante, Samuel and Leidner, Daniel and Stulp, Freek and Vogel, Joern},
  year = {2020},
  pages = {7},
}