Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

wmt18_translate

 • opis:

Przetłumacz zbiór danych na podstawie danych ze statmt.org.

Wersje istnieją dla różnych lat przy użyciu kombinacji wielu źródeł danych. Podstawa wmt_translate pozwala stworzyć swój własny config, aby wybrać własną parę danych / języka poprzez tworzenie niestandardowych tfds.translate.wmt.WmtConfig .

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • Strona domowa: http://www.statmt.org/wmt18/translation-task.html

 • Kod źródłowy: tfds.translate.Wmt18Translate

 • wersje:

  • 1.0.0 (domyślnie): Brak Uwagi do wydania.
 • Wielkość pliku: Unknown size

 • Zbiór danych rozmiar: Unknown size

 • Ręczne pobieranie instrukcje: Ten zestaw danych wymaga, aby ręcznie pobrać dane źródłowe do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ )
  Niektóre konfiguracje wmt tutaj wymagają ręcznego pobrania. Proszę zajrzeć do wmt.py, aby zobaczyć dokładną ścieżkę (i nazwę pliku), który ma zostać pobrany.

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nieznany

 • dzieli:

Podział Przykłady
@InProceedings{bojar-EtAl:2018:WMT1,
 author  = {Bojar, Ond
{r}ej and Federmann, Christian and Fishel, Mark
  and Graham, Yvette and Haddow, Barry and Huck, Matthias and
  Koehn, Philipp and Monz, Christof},
 title   = {Findings of the 2018 Conference on Machine Translation (WMT18)},
 booktitle = {Proceedings of the Third Conference on Machine Translation,
  Volume 2: Shared Task Papers},
 month   = {October},
 year   = {2018},
 address  = {Belgium, Brussels},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {272--307},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W18-6401}
}

wmt18_translate/cs-en (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: WMT 2018 cs-en zbiorze zadań tłumaczenie.

 • Cechy:

Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt18_translate/de-en

 • Opis config: WMT 2018 de-en zbiorze zadań tłumaczenie.

 • Cechy:

Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt18_translate/et-en

 • Opis config: WMT 2018 et-en tłumaczenie Zadaniem zestawu danych.

 • Cechy:

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'et': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt18_translate/fi-pl

 • Opis config: WMT 2018 fi-en tłumaczenie Zadaniem zestawu danych.

 • Cechy:

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt18_translate/kk-pl

 • Opis config: WMT 2018 kk-en tłumaczenie Zadaniem zestawu danych.

 • Cechy:

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'kk': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt18_translate/ru-en

 • Opis config: WMT 2018 ru-en zbiorze zadań tłumaczenie.

 • Cechy:

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt18_translate/tr-en

 • Opis config: WMT 2018 tr-en tłumaczenie Zadaniem zestawu danych.

 • Cechy:

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt18_translate/zh-en

 • Opis config: WMT 2018 pl-pl tłumaczenie Zadaniem zestawu danych.

 • Cechy:

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'zh': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})