kmnista

Kuzushiji-MNIST to bezpośredni zamiennik zestawu danych MNIST (skala szarości 28x28, 70 000 obrazów), dostarczany w oryginalnym formacie MNIST oraz w formacie NumPy. Ponieważ MNIST ogranicza nas do 10 klas, podczas tworzenia Kuzushiji-MNIST wybraliśmy jedną postać reprezentującą każdy z 10 rzędów Hiragany.

Podział Przykłady
'test' 10 000
'train' 60 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (28, 28, 1) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@online{clanuwat2018deep,
 author    = {Tarin Clanuwat and Mikel Bober-Irizar and Asanobu Kitamoto and Alex Lamb and Kazuaki Yamamoto and David Ha},
 title    = {Deep Learning for Classical Japanese Literature},
 date     = {2018-12-03},
 year     = {2018},
 eprintclass = {cs.CV},
 eprinttype  = {arXiv},
 eprint    = {cs.CV/1812.01718},
}