esnli

 • opis :

Zbiór danych e-SNLI rozszerza zbiór danych wnioskowania w języku naturalnym Stanforda o wyjaśnienia relacji implikacji w języku naturalnym z adnotacjami ludzkimi.

Rozdzielać Przykłady
'test' 9824
'train' 549367
'validation' 9842
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'explanation_1': Text(shape=(), dtype=string),
  'explanation_2': Text(shape=(), dtype=string),
  'explanation_3': Text(shape=(), dtype=string),
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'premise': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
wyjaśnienie_1 Tekst strunowy
wyjaśnienie_2 Tekst strunowy
wyjaśnienie_3 Tekst strunowy
hipoteza Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
przesłanka Tekst strunowy
 • Cytat :
@incollection{NIPS2018_8163,
title = {e-SNLI: Natural Language Inference with Natural Language Explanations},
author = {Camburu, Oana-Maria and Rockt"{a}schel, Tim and Lukasiewicz, Thomas and Blunsom, Phil},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems 31},
editor = {S. Bengio and H. Wallach and H. Larochelle and K. Grauman and N. Cesa-Bianchi and R. Garnett},
pages = {9539--9549},
year = {2018},
publisher = {Curran Associates, Inc.},
url = {http://papers.nips.cc/paper/8163-e-snli-natural-language-inference-with-natural-language-explanations.pdf}
}