user_libri_text

 • opis :

UserLibri to zestaw danych zawierający sparowane transkrypcje audio i dodatkowe dane tekstowe dla każdego ze 107 użytkowników. Jest to przeformatowanie zbioru danych LibriSpeech znajdującego się pod adresem http://www.openslr.org/12, reorganizacja danych według użytkowników ze średnią 52 wypowiedziami LibriSpeech i około 6700 przykładowymi zdaniami tekstowymi na użytkownika. Klasa UserLibriAudio zapewnia dostęp do par transkrypcji audio. Zobacz UserLibriText, aby uzyskać dodatkowe dane tekstowe.

Rozdzielać Przykłady
'10136' 38496
'1041' 970
'10540' 3283
'108' 5864
'11' 1348
'11667' 3312
'1184' 22062
'12176' 1467
'12434' 2796
'12544' 4080
'13110' 2634
'13158' 3440
'13441' 4145
'135' 37263
'1353' 4889
'1399' 18 914
'14420' 6950
'14566' 3810
'1477' 2526
'14958' 1495
'15263' 21085
'15265' 7647
'1549' 5439
'1572' 2882
'1597' 3586
'1608' 3605
'16127' 3588
'16653' 7600
'18096' 2384
'1827' 4806
'19019' 3248
'19215' 13542
'19717' 3762
'1989' 1105
'1998' 8923
'20019' 966
'2002' 239
'20212' 3363
'209' 2090
'21297' 4165
'22002' 4044
'2300' 22201
'24' 3537
'24585' 1789
'24811' 2399
'2488' 8239
'2529' 3934
'26177' 3598
'26379' 379
'2681' 8872
'27067' 3149
'27090' 3217
'2770' 3750
'2787' 4603
'28700' 5547
'28725' 3899
'28952' 2909
'2981' 54305
'3076' 7124
'30905' 2140
'3178' 8454
'33' 3569
'33800' 5145
'3436' 5899
'3440' 5087
'3441' 6042
'36508' 521
'3748' 4767
'38675' 2696
'38804' 5653
'39159' 2729
'4028' 9633
'40359' 7821
'41326' 6181
'4217' 6003
'4276' 10461
'434' 4319
'4602' 4421
'507' 9093
'540' 5452
'5516' 4963
'5630' 1130
'574' 452
'5921' 6040
'6328' 5926
'6812' 5839
'732' 22971
'76' 6454
'7891' 1476
'8166' 3190
'820' 11054
'833' 3638
'9189' 8387
'94' 1722
'940' 6172
'9464' 1695
'955' 3051
'969' 7799
'9983' 8898
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'book_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
identyfikator_książki Tekst strunowy Książka, z której pochodzi ten tekst
tekst Tekst strunowy Zdanie tekstu zaczerpnięte z książki
 • Cytat :
@inproceedings{breiner2022userlibri,
 title={UserLibri: A Dataset for ASR Personalization Using Only Text},
 author={Breiner, Theresa and Ramaswamy, Swaroop and Variani, Ehsan and Garg, Shefali and Mathews, Rajiv and Sim, Khe Chai and Gupta, Kilol and Chen, Mingqing and McConnaughey, Lara},
 booktitle={Proc. Interspeech 2022},
 year={2022}
}