Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

uc_merced

 • opis:

UC Merced to 21-klasowy zestaw danych obrazu teledetekcyjnego dotyczący użytkowania gruntów, zawierający 100 obrazów na klasę. Obrazy zostały ręcznie wyodrębnione z dużych obrazów z kolekcji USGS National Map Urban Area Imagery dla różnych obszarów miejskich w całym kraju. Rozdzielczość w pikselach tego zdjęcia z domeny publicznej wynosi 0,3 m.

Podczas gdy większość obrazów ma rozmiar 256x256 pikseli, są 44 obrazy o różnych kształtach.

Podział Przykłady
'train' 2100
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=21),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@InProceedings{Nilsback08,
  author = "Yang, Yi and Newsam, Shawn",
  title = "Bag-Of-Visual-Words and Spatial Extensions for Land-Use Classification",
  booktitle = "ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS)",
  year = "2010",
}