Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

gpt3

 • opis:

Syntetyczne zbiory danych dla zadań związanych z szyfrowaniem słów i arytmetyki opisanych w artykule GPT3.

FeaturesDict({
  'completion': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@article{brown2020language,
  title={Language Models are Few-Shot Learners},
  author={Tom B. Brown et. al.}
  year={2020},
  eprint={2005.14165},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

gpt3/cycle_letters_in_word (konfiguracja domyślna)

 • Zbiór danych rozmiar: 578.76 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/five_digital_addition

 • Zbiór danych rozmiar: 154.76 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/five_digital_subtraction

 • Zbiór danych rozmiar: 156.37 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/czterocyfrowy_dodatek

 • Zbiór danych rozmiar: 148.99 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/odejmowanie_czter_cyfr

 • Zbiór danych rozmiar: 150.54 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/mid_word_1_anagrams

 • Zbiór danych rozmiar: 567.89 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/mid_word_2_anagrams

 • Zbiór danych rozmiar: 578.76 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/random_insertion_in_word

 • Zbiór danych rozmiar: 648.42 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/odwrócone_słowa

 • Zbiór danych rozmiar: 578.76 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/single_digit_three_ops

 • Zbiór danych rozmiar: 138.33 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/six_digit_addition

 • Zbiór danych rozmiar: 160.70 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/six_digit_subtraction

 • Zbiór danych rozmiar: 162.26 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/sum_of_digits

 • Zbiór danych rozmiar: 194.95 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/three_digit_addition

 • Zbiór danych rozmiar: 143.18 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/three_digit_subtraction

 • Zbiór danych rozmiar: 144.68 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/dwucyfrowy_dodatek

 • Zbiór danych rozmiar: 137.33 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/mnożenie_dwóch_cyfr

 • Zbiór danych rozmiar: 141.29 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/odejmowanie_dwucyfrowych

 • Zbiór danych rozmiar: 138.88 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000