gpt3,gpt3

 • Opis :

Syntetyczne zbiory danych do szyfrowania słów i zadań arytmetycznych opisane w artykule GPT3.

FeaturesDict({
  'completion': Text(shape=(), dtype=string),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
ukończenie Tekst strunowy
kontekst Tekst strunowy
@article{brown2020language,
  title={Language Models are Few-Shot Learners},
  author={Tom B. Brown et. al.}
  year={2020},
  eprint={2005.14165},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

gpt3/cycle_letters_in_word (konfiguracja domyślna)

 • Rozmiar zbioru danych : 578.76 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/five_digit_addition

 • Rozmiar zbioru danych : 154.76 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/pięć_cyfrowych_odejmowań

 • Rozmiar zbioru danych : 156.37 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/cztery_cyfrowe_dodanie

 • Rozmiar zbioru danych : 148.99 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/czterocyfrowe_odjęcie

 • Rozmiar zbioru danych : 150.54 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/mid_word_1_anagramy

 • Rozmiar zbioru danych : 567.89 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/mid_word_2_anagramy

 • Rozmiar zbioru danych : 578.76 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/random_insertion_in_word

 • Rozmiar zbioru danych : 648.42 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/odwrócone_słowa

 • Rozmiar zbioru danych : 578.76 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 10 000

gpt3/single_digit_three_ops

 • Rozmiar zbioru danych : 138.33 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/six_digit_addition

 • Rozmiar zbioru danych : 160.70 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/sześć_cyfrowych_odejmowań

 • Rozmiar zbioru danych : 162.26 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/suma_cyfr

 • Rozmiar zbioru danych : 194.95 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/trzy_cyfrowy_addycja

 • Rozmiar zbioru danych : 143.18 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/trzy_cyfrowe_odejmowanie

 • Rozmiar zbioru danych : 144.68 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/dwa_cyfrowe_dodanie

 • Rozmiar zbioru danych : 137.33 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/two_digit_multiplication

 • Rozmiar zbioru danych : 141.29 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000

gpt3/two_digit_subtraction

 • Rozmiar zbioru danych : 138.88 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000