Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

svhn_przycięte

  • opis:

Zbiór danych Street View House Numbers (SVHN) to zbiór danych rozpoznawania cyfr obrazu zawierający ponad 600 000 zdjęć pochodzących z danych ze świata rzeczywistego. Obrazy są przycinane do 32x32.

Podział Przykłady
'extra' 531,131
'test' 26 032
'train' 73 257
  • Cechy:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

Wyobrażanie sobie

  • cytat:
@article{Netzer2011,
author = {Netzer, Yuval and Wang, Tao and Coates, Adam and Bissacco, Alessandro and Wu, Bo and Ng, Andrew Y},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems ({NIPS})},
title = {Reading Digits in Natural Images with Unsupervised Feature Learning},
year = {2011}
}