utokyo_xarm_pick_and_place_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

xArm zbieranie i umieszczanie obiektów

Podział Przykłady
'train' 92
'val' 10
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'end_effector_pose': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'hand_image': Image(shape=(224, 224, 3), dtype=uint8),
      'image': Image(shape=(224, 224, 3), dtype=uint8),
      'image2': Image(shape=(224, 224, 3), dtype=uint8),
      'joint_state': Tensor(shape=(14,), dtype=float32),
      'joint_trajectory': Tensor(shape=(21,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (7,) pływak32 Działanie robota składa się z [3x pozycja EEF, 3x orientacja EEF odchylenie/pochylenie/przechylenie, 1x pozycja otwarta/zamknięta chwytaka].
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/pozycja_efektora końcowego Napinacz (6,) pływak32 Pozycja efektora końcowego robota składa się z [3x pozycja EEF, 3x orientacja EEF odchylenie/pochylenie/przechylenie].
kroki/obserwacja/obraz_ręki Obraz (224, 224, 3) uint8 Ręczna kamera RGB do obserwacji.
kroki/obserwacja/obraz Obraz (224, 224, 3) uint8 Główna kamera obserwacji RGB.
kroki/obserwacja/obraz2 Obraz (224, 224, 3) uint8 Kolejna obserwacja RGB z kamery z innego punktu widzenia.
kroki/obserwacja/stan_połączenia Napinacz (14,) pływak32 Stan połączenia robota, składa się z [7x kątów połączenia robota, 7x prędkości połączenia robota].
kroki/obserwacja/trajektoria_połączenia Napinacz (21,) pływak32 Trajektoria połączenia robota składa się z [7x kątów połączenia robota, 7x prędkości połączenia robota, 7x przyspieszenia połączenia robota].
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
@misc{matsushima2023weblab,
 title={Weblab xArm Dataset},
 author={Tatsuya Matsushima and Hiroki Furuta and Yusuke Iwasawa and Yutaka Matsuo},
 year={2023},
}