Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

binaryzowany_mnist

Specyficzna binaryzacja obrazów MNIST pierwotnie użytych w (Salakhutdinov & Murray, 2008). Ten zestaw danych jest często używany do oceny generatywnych modeli obrazów, dlatego nie są dostarczane etykiety.

Podział Przykłady
'test' 10 000
'train' 50 000
'validation' 10 000
  • Cechy:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
})

Wyobrażanie sobie

  • cytat:
@inproceedings{salakhutdinov2008quantitative,
title={On the quantitative analysis of deep belief networks},
author={Salakhutdinov, Ruslan and Murray, Iain},
booktitle={Proceedings of the 25th international conference on Machine learning},
pages={872--879},
year={2008},
organization={ACM}
}