Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

multi_nli_mismatch

 • opis:

Korpus Multi-Genre Natural Language Inference (MultiNLI) to zbiór 433 tys. par zdań z adnotacjami tekstowymi. Korpus jest wzorowany na korpusie SNLI, ale różni się tym, że obejmuje szereg gatunków tekstu mówionego i pisanego oraz obsługuje wyróżniającą ocenę uogólnienia między gatunkami. Korpus posłużył jako podstawa wspólnego zadania warsztatów RepEval 2017 w EMNLP w Kopenhadze.

Podział Przykłady
'train' 392 702
'validation' 10 000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'premise': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@InProceedings{N18-1101,
 author = "Williams, Adina
      and Nangia, Nikita
      and Bowman, Samuel",
 title = "A Broad-Coverage Challenge Corpus for
      Sentence Understanding through Inference",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference of
        the North American Chapter of the
        Association for Computational Linguistics:
        Human Language Technologies, Volume 1 (Long
        Papers)",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 pages = "1112--1122",
 location = "New Orleans, Louisiana",
 url = "http://aclweb.org/anthology/N18-1101"
}