Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

scene_parse150

Parsowanie scen polega na segmentacji i analizie obrazu na różne regiony obrazu powiązane z kategoriami semantycznymi, takimi jak niebo, droga, osoba i łóżko. MIT Scene Parsing Benchmark (SceneParse150) zapewnia standardową platformę szkoleniową i ewaluacyjną algorytmów analizowania scen.

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 20,210
  • Cechy:
FeaturesDict({
    'annotation': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
  • cytat:
@inproceedings{zhou2017scene,
title={Scene Parsing through ADE20K Dataset},
author={Zhou, Bolei and Zhao, Hang and Puig, Xavier and Fidler, Sanja and Barriuso, Adela and Torralba, Antonio},
booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
year={2017}
}