scene_parse150

Analiza sceny polega na segmentacji i analizie obrazu na różne obszary obrazu powiązane z kategoriami semantycznymi, takimi jak niebo, droga, osoba i łóżko. MIT Scene Parsing Benchmark (SceneParse150) zapewnia standardową platformę szkoleniową i ewaluacyjną dla algorytmów analizowania scen.

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000
'train' 20210
  • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
    'annotation': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
  • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
adnotacja Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
  • Cytat :
@inproceedings{zhou2017scene,
title={Scene Parsing through ADE20K Dataset},
author={Zhou, Bolei and Zhao, Hang and Puig, Xavier and Fidler, Sanja and Barriuso, Adela and Torralba, Antonio},
booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
year={2017}
}