fashion_mnist

Fashion-MNIST to zestaw danych obrazów artykułów Zalando składający się z zestawu szkoleniowego zawierającego 60 000 przykładów i zestawu testowego zawierającego 10 000 przykładów. Każdy przykład to obraz w skali szarości 28x28, powiązany z etykietą z 10 klas.

Rozdzielać Przykłady
'test' 10 000
'train' 60 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (28, 28, 1) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{DBLP:journals/corr/abs-1708-07747,
 author  = {Han Xiao and
        Kashif Rasul and
        Roland Vollgraf},
 title   = {Fashion-MNIST: a Novel Image Dataset for Benchmarking Machine Learning
        Algorithms},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1708.07747},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1708.07747},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1708.07747},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:27 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1708-07747},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}