Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Flores

 • opis:

Zestawy danych ewaluacyjnych do tłumaczenia maszynowego o niskich zasobach: nepalsko-angielski i syngaleski-angielski.

@misc{guzmn2019new,
  title={Two New Evaluation Datasets for Low-Resource Machine Translation: Nepali-English and Sinhala-English},
  author={Francisco Guzman and Peng-Jen Chen and Myle Ott and Juan Pino and Guillaume Lample and Philipp Koehn and Vishrav Chaudhary and Marc'Aurelio Ranzato},
  year={2019},
  eprint={1902.01382},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

flores/neen (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Tłumaczenie z zestawu danych ne do pl.

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.89 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2835
'validation' 2 559
 • Cechy:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ne': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

flores/sien

 • Opis config: zbiór danych Tłumaczenie z Si na pl.

 • Zbiór danych Rozmiar: 2.05 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2766
'validation' 2898
 • Cechy:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'si': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})