Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

kddcup99

 • opis:

Jest to zestaw danych wykorzystany w ramach Trzeciego Międzynarodowego Konkursu Narzędzi Odkrywania Wiedzy i Narzędzi Eksploracji Danych, który odbył się w połączeniu z KDD-99 Piątą Międzynarodową Konferencją Odkrywania Wiedzy i Eksploracji Danych. Zadaniem konkursowym było zbudowanie wykrywacza włamań do sieci, modelu predykcyjnego zdolnego do odróżnienia „złych” połączeń, nazywanych włamaniami lub atakami, od „dobrych” normalnych połączeń. Ta baza danych zawiera standardowy zestaw danych do audytu, który obejmuje szeroką gamę włamań symulowanych w środowisku sieci wojskowej.

Podział Przykłady
'test' 311 029
'train' 4 898 431
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'count': tf.int32,
  'diff_srv_rate': tf.float32,
  'dst_bytes': tf.int32,
  'dst_host_count': tf.int32,
  'dst_host_diff_srv_rate': tf.float32,
  'dst_host_rerror_rate': tf.float32,
  'dst_host_same_src_port_rate': tf.float32,
  'dst_host_same_srv_rate': tf.float32,
  'dst_host_serror_rate': tf.float32,
  'dst_host_srv_count': tf.int32,
  'dst_host_srv_diff_host_rate': tf.float32,
  'dst_host_srv_rerror_rate': tf.float32,
  'dst_host_srv_serror_rate': tf.float32,
  'duration': tf.int32,
  'flag': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=11),
  'hot': tf.int32,
  'is_guest_login': tf.bool,
  'is_hot_login': tf.bool,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
  'land': tf.bool,
  'logged_in': tf.bool,
  'num_access_files': tf.int32,
  'num_compromised': tf.int32,
  'num_failed_logins': tf.int32,
  'num_file_creations': tf.int32,
  'num_outbound_cmds': tf.int32,
  'num_root': tf.int32,
  'num_shells': tf.int32,
  'protocol_type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'rerror_rate': tf.float32,
  'root_shell': tf.bool,
  'same_srv_rate': tf.float32,
  'serror_rate': tf.float32,
  'service': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=71),
  'src_bytes': tf.int32,
  'srv_count': tf.int32,
  'srv_diff_host_rate': tf.float32,
  'srv_rerror_rate': tf.float32,
  'srv_serror_rate': tf.float32,
  'su_attempted': tf.int32,
  'urgent': tf.int32,
  'wrong_fragment': tf.int32,
})
 • cytat:
@misc{Dua:2019 ,
 author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
 year = 2017,
 title = "{UCI} Machine Learning Repository",
 url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
 institution = "University of California, Irvine, School of Information and
Computer Sciences"
}