Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

xtreme_pawsx

 • opis:

Ten zbiór danych zawiera tłumaczenia maszynowe danych szkoleniowych PAWS w języku angielskim. Tłumaczenia są dostarczane przez benchmark XTREME i obejmują następujące języki:

 • Francuski
 • hiszpański
 • Niemiecki
 • chiński
 • język japoński
 • koreański

Więcej szczegółów na łapach, zobacz Papers: łapy: parafrazując słowa z przeciwnikami szyfrującego na https://arxiv.org/abs/1904.01130 i łap-X: Cross-językowej kontradyktoryjności Zbiór danych do sparafrazować Identyfikacja na https: // arXiv. org/abs/1908.11828

Szczegółowe informacje związane z XTREME, patrz: XTREME: Benchmark Massively wielojęzyczny Wielu zadaniem Ocenianie Cross-językowej uogólnienie na https://arxiv.org/abs/2003.11080

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'sentence1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@article{hu2020xtreme,
   author  = {Junjie Hu and Sebastian Ruder and Aditya Siddhant and Graham Neubig and Orhan Firat and Melvin Johnson},
   title   = {XTREME: A Massively Multilingual Multi-task Benchmark for Evaluating Cross-lingual Generalization},
   journal  = {CoRR},
   volume  = {abs/2003.11080},
   year   = {2020},
   archivePrefix = {arXiv},
   eprint  = {2003.11080}
}

xtreme_pawsx/de (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Przetłumaczony na de

 • Wielkość pliku: 22.34 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 14.19 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 49,340

xtreme_pawsx/es

 • Opis config: Tłumaczone Es

 • Wielkość pliku: 22.27 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 14.09 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 49 244

xtreme_pawsx/fr

 • Opis config: Tłumaczone do fr

 • Wielkość pliku: 22.70 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 14.53 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 49,208

xtreme_pawsx/ja

 • Opis config: Tłumaczone to ja

 • Wielkość pliku: 25.12 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 16.98 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 49,086

xtreme_pawsx/ko

 • Opis config: Tłumaczone do ko

 • Wielkość pliku: 22.99 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 14.86 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 49 298

xtreme_pawsx/zh

 • Opis config: Tłumaczone do ZH

 • Wielkość pliku: 21.45 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 13.21 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 49,149