Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

rlu_dmlab_seekavoid_arena01

 • opis:

RL Unplugged to zestaw benchmarków do uczenia się ze wzmocnieniem offline. RL Unplugged został zaprojektowany z myślą o następujących kwestiach: aby ułatwić korzystanie, dostarczamy zestawom danych zunifikowane API, które ułatwia praktykowi pracę ze wszystkimi danymi w pakiecie po ustanowieniu ogólnego potoku.

Zbiór danych DeepMind Lab posiada kilka poziomów z wyzwaniem, częściowo obserwowalnym pakietu Deepmind Lab . Zestaw danych DeepMind Lab zebrano przez szkolenie rozproszonego R2D2 przez Kapturowski i wsp., 2018 agentów od zera w poszczególnych zadań. Zarejestrowaliśmy doświadczenie wszystkich aktorów podczas całego szkolenia kilka razy dla każdego zadania. Szczegóły sposobu wytwarzania zestawu danych jest opisany w Gulcehre i in., 2021 .

Wydamy zbiorów danych dla pięciu różnych poziomach DeepMind Lab seekavoid_arena_01 , explore_rewards_few , explore_rewards_many , rooms_watermaze , rooms_select_nonmatching_object . Mamy również zwolnić migawkę zestawów danych dla seekavoid_arena_01 poziomie, że wygenerowane zestawy danych z przeszkoloną R2D2 migawce z różnych poziomów Epsilonów dla algorytmu epsilon-chciwy przy ocenie czynnika w środowisku.

Zbiór danych DeepMind Lab jest dość duży. Zalecamy wypróbowanie go, jeśli interesują Cię wielkoskalowe modele RL offline z pamięcią.

FeaturesDict({
  'episode_id': tf.int64,
  'episode_return': tf.float32,
  'steps': Dataset({
    'action': tf.int64,
    'discount': tf.float32,
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'last_action': tf.int64,
      'last_reward': tf.float32,
      'pixels': Image(shape=(72, 96, 3), dtype=tf.uint8),
    }),
    'reward': tf.float32,
  }),
})
@article{gulcehre2021rbve,
  title={Regularized Behavior Value Estimation},
  author={ {\c{C} }aglar G{\"{u} }l{\c{c} }ehre and
        Sergio G{\'{o} }mez Colmenarejo and
        Ziyu Wang and
        Jakub Sygnowski and
        Thomas Paine and
        Konrad Zolna and
        Yutian Chen and
        Matthew W. Hoffman and
        Razvan Pascanu and
        Nando de Freitas},
  year={2021},
  journal  = {CoRR},
  url    = {https://arxiv.org/abs/2103.09575},
  eprint={2103.09575},
  archivePrefix={arXiv},
}

rlu_dmlab_seekavoid_arena01/training_0 (konfiguracja domyślna)

 • Zbiór danych rozmiar: 381.13 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 134 707

rlu_dmlab_seekavoid_arena01/training_1

 • Zbiór danych rozmiar: 360.77 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 128 472

rlu_dmlab_seekavoid_arena01/training_2

 • Zbiór danych rozmiar: 378.58 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 133 545

rlu_dmlab_seekavoid_arena01/snapshot_0_eps_0.0

 • Zbiór danych rozmiar: 94.83 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33,340

rlu_dmlab_seekavoid_arena01/snapshot_1_eps_0.0

 • Zbiór danych rozmiar: 94.68 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33,340

rlu_dmlab_seekavoid_arena01/snapshot_0_eps_0.01

 • Zbiór danych rozmiar: 94.77 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33,340

rlu_dmlab_seekavoid_arena01/snapshot_1_eps_0.01

 • Zbiór danych rozmiar: 94.65 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33,340

rlu_dmlab_seekavoid_arena01/snapshot_0_eps_0.25

 • Zbiór danych rozmiar: 93.96 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33,340

rlu_dmlab_seekavoid_arena01/snapshot_1_eps_0.25

 • Zbiór danych rozmiar: 93.93 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33,340