zagubione_i_odnalezione

Zbiór danych LostAndFound rozwiązuje problem wykrywania nieoczekiwanych małych przeszkód na drodze, często powodowanych przez zagubiony ładunek. Zbiór danych zawiera 112 stereofonicznych sekwencji wideo z 2104 klatkami z adnotacjami (pobieranie mniej więcej co dziesiątej klatki z zarejestrowanych danych).

Zestaw danych jest zaprojektowany analogicznie do zestawu danych „Cityscapes”. Zestaw danych zawiera: - pary obrazów stereo w 8- lub 16-bitowej rozdzielczości kolorów - wstępnie obliczone mapy rozbieżności - zgrubne etykiety semantyczne dla obiektów i ulic

Opisy etykiet podano tutaj: http://www.6d-vision.com/laf_table.pdf

Rozdzielać Przykłady
'test' 1203
'train' 1036
@inproceedings{pinggera2016lost,
 title={Lost and found: detecting small road hazards for self-driving vehicles},
 author={Pinggera, Peter and Ramos, Sebastian and Gehrig, Stefan and Franke, Uwe and Rother, Carsten and Mester, Rudolf},
 booktitle={2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)},
 year={2016}
}

lost_and_found/segmentacja_semantyczna (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : zagubiony i znaleziony zestaw danych segmentacji semantycznej.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 5.44 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.42 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'segmentation_label': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
identyfikator_obrazu Tekst strunowy
obraz_po lewej stronie Obraz (1024, 2048, 3) uint8
etykieta_segmentacji Obraz (1024, 2048, 1) uint8

utracone_i_znalezione/nierówność_stereo

 • Opis konfiguracji : Zgubione i znalezione obrazy stereo i mapy rozbieżności.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 12.16 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 12.22 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'disparity_map': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'image_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'image_right': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
mapa_rozbieżności Obraz (1024, 2048, 1) uint8
identyfikator_obrazu Tekst strunowy
obraz_po lewej stronie Obraz (1024, 2048, 3) uint8
image_right Obraz (1024, 2048, 3) uint8

zagubiony_i_znaleziony/pełny

 • Opis konfiguracji : Pełny zestaw danych zagubionych i znalezionych.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 12.19 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 12.25 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'disparity_map': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'image_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'image_right': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'instance_id': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'segmentation_label': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
mapa_rozbieżności Obraz (1024, 2048, 1) uint8
identyfikator_obrazu Tekst strunowy
obraz_po lewej stronie Obraz (1024, 2048, 3) uint8
image_right Obraz (1024, 2048, 3) uint8
identyfikator_instancji Obraz (1024, 2048, 1) uint8
etykieta_segmentacji Obraz (1024, 2048, 1) uint8

zagubiony_i_znaleziony/full_16bit

 • Opis konfiguracji : Pełny zestaw danych zagubionych i znalezionych.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 34.90 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 35.05 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'disparity_map': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'image_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'image_right': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'instance_id': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'segmentation_label': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
mapa_rozbieżności Obraz (1024, 2048, 1) uint8
identyfikator_obrazu Tekst strunowy
obraz_po lewej stronie Obraz (1024, 2048, 3) uint8
image_right Obraz (1024, 2048, 3) uint8
identyfikator_instancji Obraz (1024, 2048, 1) uint8
etykieta_segmentacji Obraz (1024, 2048, 1) uint8