Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

wmt19_translate

 • opis:

Przetłumacz zbiór danych na podstawie danych ze statmt.org.

Wersje istnieją dla różnych lat przy użyciu kombinacji wielu źródeł danych. Podstawa wmt_translate pozwala stworzyć swój własny config, aby wybrać własną parę danych / języka poprzez tworzenie niestandardowych tfds.translate.wmt.WmtConfig .

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • Strona domowa: http://www.statmt.org/wmt19/translation-task.html

 • Kod źródłowy: tfds.translate.Wmt19Translate

 • wersje:

  • 1.0.0 (domyślnie): Brak Uwagi do wydania.
 • Zbiór danych rozmiar: Unknown size

 • Ręczne pobieranie instrukcje: Ten zestaw danych wymaga, aby ręcznie pobrać dane źródłowe do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ )
  Niektóre konfiguracje wmt tutaj wymagają ręcznego pobrania. Proszę zajrzeć do wmt.py, aby zobaczyć dokładną ścieżkę (i nazwę pliku), który ma zostać pobrany.

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nieznany

 • Rysunek ( tfds.show_examples ): Nie jest obsługiwany.

 • cytat:

@ONLINE {wmt19translate,
  author = "Wikimedia Foundation",
  title = "ACL 2019 Fourth Conference on Machine Translation (WMT19), Shared Task: Machine Translation of News",
  url  = "http://www.statmt.org/wmt19/translation-task.html"
}

wmt19_translate/cs-en (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: WMT 2019 cs-en zbiorze zadań tłumaczenie.

 • Wielkość pliku: 1.88 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 20 246 548
'validation' 2983
 • Cechy:
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt19_translate/de-en

 • Opis config: WMT 2019 de-en zbiorze zadań tłumaczenie.

 • Wielkość pliku: 9.71 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 38 690 334
'validation' 2998
 • Cechy:
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt19_translate/fi-pl

 • Opis config: WMT 2019 fi-en tłumaczenie Zadaniem zestawu danych.

 • Wielkość pliku: 959.46 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 6 587 448
'validation' 3000
 • Cechy:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt19_translate/gu-en

 • Opis config: WMT 2019 GU-en zbiorze zadań tłumaczenie.

 • Wielkość pliku: 37.03 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 11 670
'validation' 1998
 • Cechy:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'gu': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt19_translate/kk-pl

 • Opis config: WMT 2019 kk-en tłumaczenie Zadaniem zestawu danych.

 • Wielkość pliku: 39.58 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 126,583
'validation' 2066
 • Cechy:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'kk': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt19_translate/lt-en

 • Opis config: WMT 2019 lt-en tłumaczenie Zadaniem zestawu danych.

 • Wielkość pliku: 392.20 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 2 344 893
'validation' 2000
 • Cechy:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'lt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt19_translate/ru-en

 • Opis config: WMT 2019 ru-en zbiorze zadań tłumaczenie.

 • Wielkość pliku: 3.86 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 38 492 126
'validation' 3000
 • Cechy:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt19_translate/zh-en

 • Opis config: WMT 2019 pl-pl tłumaczenie Zadaniem zestawu danych.

 • Wielkość pliku: 2.04 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 25 986 436
'validation' 3981
 • Cechy:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'zh': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt19_translate/fr-de

 • Opis config: WMT 2019 fr-de zadanie tłumaczenie zestawu danych.

 • Wielkość pliku: 722.20 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 9 824 476
'validation' 1512
 • Cechy:
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})