Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

książę_ultradźwięki

 • opis:

DukeUltrasound to zestaw danych ultradźwiękowych zebrany na Uniwersytecie Duke za pomocą sondy Verasonics c52v. Zawiera dane opóźnione i sumowane (DAS) w formie wiązki, a także dane przetworzone za pomocą Dynamic TCE firmy Siemens w celu redukcji plamek, wzmocnienia kontrastu i poprawy widoczności struktur anatomicznych. Dane te zostały zebrane przy wsparciu Narodowego Instytutu Obrazowania Biomedycznego i Bioinżynierii w ramach Grantu R01-EB026574 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia w ramach Grantu 5T32GM007171-44. A Przykład użycia jest dostępna tutaj .

Podział Przykłady
'A' 1,362
'B' 1194
'MARK' 420
'test' 438
'train' 2,556
'validation' 278
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'das': FeaturesDict({
    'dB': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float32),
    'imag': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float32),
    'real': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float32),
  }),
  'dtce': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float32),
  'f0_hz': tf.float32,
  'final_angle': tf.float32,
  'final_radius': tf.float32,
  'focus_cm': tf.float32,
  'harmonic': tf.bool,
  'height': tf.uint32,
  'initial_angle': tf.float32,
  'initial_radius': tf.float32,
  'probe': tf.string,
  'scanner': tf.string,
  'target': tf.string,
  'timestamp_id': tf.uint32,
  'voltage': tf.float32,
  'width': tf.uint32,
})
 • cytat:
@article{DBLP:journals/corr/abs-1908-05782,
 author  = {Ouwen Huang and
        Will Long and
        Nick Bottenus and
        Gregg E. Trahey and
        Sina Farsiu and
        Mark L. Palmeri},
 title   = {MimickNet, Matching Clinical Post-Processing Under Realistic Black-Box
        Constraints},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1908.05782},
 year   = {2019},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1908.05782},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1908.05782},
 timestamp = {Mon, 19 Aug 2019 13:21:03 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1908-05782},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}