segment_cokolwiek

 • Opis :

Pobierz SA-1B

Segment Everything 1 Billion (SA-1B) to zbiór danych przeznaczony do uczenia modeli segmentacji obiektów ogólnego przeznaczenia na podstawie obrazów otwartego świata. Zbiór danych został wprowadzony w artykule „Segment Everything” .

Zbiór danych SA-1B składa się z 11 milionów różnorodnych obrazów o wysokiej rozdzielczości, licencjonowanych i chroniących prywatność oraz adnotacji w masce 1.1B. Maski są podawane w formacie kodowania długości serii COCO (RLE) i nie mają klas.

Licencja jest niestandardowa. Prosimy o zapoznanie się z pełnym regulaminem na stronie https://ai.facebook.com/datasets/segment-anything-downloads

Wszystkie funkcje znajdują się w oryginalnym zbiorze danych, z wyjątkiem image.content (zawartość obrazu).

Możesz dekodować maski segmentacji za pomocą:

import tensorflow_datasets as tfds

pycocotools = tfds.core.lazy_imports.pycocotools

ds = tfds.load('segment_anything', split='train')
for example in tfds.as_numpy(ds):
 segmentation = example['annotations']['segmentation']
 for counts, size in zip(segmentation['counts'], segmentation['size']):
  encoded_mask = {'size': size, 'counts': counts}
  mask = pycocotools.decode(encoded_mask) # np.array(dtype=uint8) mask
  ...
Podział Przykłady
'train' 11 185 362
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'annotations': Sequence({
    'area': Scalar(shape=(), dtype=uint64),
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'crop_box': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'id': Scalar(shape=(), dtype=uint64),
    'point_coords': Tensor(shape=(1, 2), dtype=float64),
    'predicted_iou': Scalar(shape=(), dtype=float64),
    'segmentation': FeaturesDict({
      'counts': string,
      'size': Tensor(shape=(2,), dtype=uint64),
    }),
    'stability_score': Scalar(shape=(), dtype=float64),
  }),
  'image': FeaturesDict({
    'content': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
    'file_name': string,
    'height': uint64,
    'image_id': uint64,
    'width': uint64,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
adnotacje Sekwencja
adnotacje/obszar Skalarny uint64 Obszar maski w pikselach.
adnotacje/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32 Pudełko wokół maski, w formacie TFDS.
adnotacje/crop_box Funkcja BBox (4,) pływak32 Przycięcie obrazu użytego do wygenerowania maski w formacie TFDS.
adnotacje/id Skalarny uint64 Identyfikator adnotacji.
adnotacje/współrzędne_punktów Napinacz (1, 2) pływak64 Dane wejściowe współrzędnych punktu do modelu w celu wygenerowania maski.
adnotacje/przewidywane_iou Skalarny pływak64 Własne przewidywania modelki dotyczące jakości maski.
adnotacje/segmentacja FunkcjeDykt Zakodowana maska ​​segmentacji w formacie COCO RLE (dykt z size i counts kluczy).
adnotacje/segmentacja/zliczenia Napinacz strunowy
adnotacje/segmentacja/rozmiar Napinacz (2,) uint64
adnotacje/wynik_stabilności Skalarny pływak64 Miara jakości maski.
obraz FunkcjeDykt
obraz/treść Obraz (Brak, Brak, 3) uint8 Treść obrazu.
obraz/nazwa_pliku Napinacz strunowy
Wysokość obrazu Napinacz uint64
obraz/identyfikator_obrazu Napinacz uint64
szerokość obrazu Napinacz uint64
@misc{kirillov2023segment,
 title={Segment Anything},
 author={Alexander Kirillov and Eric Mintun and Nikhila Ravi and Hanzi Mao and Chloe Rolland and Laura Gustafson and Tete Xiao and Spencer Whitehead and Alexander C. Berg and Wan-Yen Lo and Piotr Dollár and Ross Girshick},
 year={2023},
 eprint={2304.02643},
 archivePrefix={arXiv},
 primaryClass={cs.CV}
}