Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

math_qa

 • opis:

Wielkoskalowy zestaw danych matematycznych zadań tekstowych i interpretowalne neuronowe rozwiązanie problemów matematycznych, które uczy się mapować problemy na programy operacyjne.

Podział Przykłady
'test' 2985
'train' 29 837
'validation' 4475
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'Problem': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'Rationale': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'annotated_formula': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'category': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'correct': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'correct_option': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'linear_formula': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'options': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@misc{amini2019mathqa,
   title={MathQA: Towards Interpretable Math Word Problem Solving with Operation-Based Formalisms},
   author={Aida Amini and Saadia Gabriel and Peter Lin and Rik Koncel-Kedziorski and Yejin Choi and Hannaneh Hajishirzi},
   year={2019},
   eprint={1905.13319},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CL}
}