dsprites

dSprites to zestaw danych kształtów 2D generowanych proceduralnie z 6 ukrytych czynników niezależnych od prawdy podstawowej. Te czynniki to kolor , kształt , skala , obrót , pozycje x i y duszka.

Wszystkie możliwe kombinacje tych latentów są obecne dokładnie raz, generując łącznie N = 737280 obrazów.

Utajone wartości czynników

 • Kolor biały
 • Kształt: kwadrat, elipsa, serce
 • Skala: 6 wartości rozmieszczonych liniowo w [0,5, 1]
 • Orientacja: 40 wartości w [0, 2 pi]
 • Pozycja X: 32 wartości w [0, 1]
 • Pozycja Y: 32 wartości w [0, 1]

Zmienialiśmy jeden ukryty na raz (zaczynając od pozycji Y, następnie pozycji X itd.) I sekwencyjnie zapisywaliśmy obrazy w ustalonej kolejności. Stąd kolejność wzdłuż pierwszego wymiaru jest stała i pozwala na mapowanie z powrotem do wartości utajonych odpowiadających temu obrazowi.

Celowo wybraliśmy wartości utajone, aby uzyskać najmniejsze zmiany skokowe, zapewniając jednocześnie, że wszystkie wyjścia pikseli były różne. Nie dodano żadnego hałasu.

Rozdzielać Przykłady
'train' 737280
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(64, 64, 1), dtype=uint8),
  'label_orientation': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=40),
  'label_scale': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=6),
  'label_shape': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'label_x_position': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=32),
  'label_y_position': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=32),
  'value_orientation': float32,
  'value_scale': float32,
  'value_shape': float32,
  'value_x_position': float32,
  'value_y_position': float32,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (64, 64, 1) uint8
orientacja_etykiety Etykieta klasy int64
skala_etykiety Etykieta klasy int64
kształt_etykiety Etykieta klasy int64
pozycja_x_etykiety Etykieta klasy int64
pozycja_y_etykiety Etykieta klasy int64
orientacja_wartości Napinacz pływak32
skala_wartości Napinacz pływak32
kształt_wartości Napinacz pływak32
wartość_x_pozycja Napinacz pływak32
wartość_y_pozycja Napinacz pływak32

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@misc{dsprites17,
author = {Loic Matthey and Irina Higgins and Demis Hassabis and Alexander Lerchner},
title = {dSprites: Disentanglement testing Sprites dataset},
howpublished= {https://github.com/deepmind/dsprites-dataset/},
year = "2017",
}