Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

kokosowiec

COCO to wielkoskalowy zestaw danych do wykrywania, segmentacji i tworzenia napisów.

@article{DBLP:journals/corr/LinMBHPRDZ14,
 author  = {Tsung{-}Yi Lin and
        Michael Maire and
        Serge J. Belongie and
        Lubomir D. Bourdev and
        Ross B. Girshick and
        James Hays and
        Pietro Perona and
        Deva Ramanan and
        Piotr Doll{'{a} }r and
        C. Lawrence Zitnick},
 title   = {Microsoft {COCO:} Common Objects in Context},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1405.0312},
 year   = {2014},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1405.0312},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1405.0312},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:13 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/LinMBHPRDZ14},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

coco/2014 (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Ta wersja zawiera obrazy, ograniczająca pudełka i etykiety dla wersji 2014.

 • Wielkość pliku: 37.57 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 40 775
'test2015' 81 434
'train' 82 783
'validation' 40 504
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=80),
  }),
})

Wyobrażanie sobie

kokos/2017

 • Opis config: Ta wersja zawiera obrazy, ograniczająca pudełka i etykiety dla wersji 2017.

 • Wielkość pliku: 25.20 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 40,670
'train' 118 287
'validation' 5000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=80),
  }),
})

Wyobrażanie sobie

coco/2017_panoptic

 • Opis config: Ta wersja zawiera obrazy, ograniczająca pudełka i etykiety dla wersji 2017.

 • Wielkość pliku: 19.57 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 118 287
'validation' 5000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'panoptic_image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'panoptic_image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'panoptic_objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=133),
  }),
})