ucsd_pick_and_place_dataset_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

xArm podnosi i umieszcza przedmioty za pomocą dystraktorów

Podział Przykłady
'train' 1355
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'disclaimer': Text(shape=(), dtype=string),
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
    'n_transitions': Scalar(shape=(), dtype=int32),
    'success': Scalar(shape=(), dtype=bool),
    'success_labeled_by': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(224, 224, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/zastrzeżenie Tekst strunowy Zastrzeżenie dotyczące konkretnego odcinka.
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
epizod_metadata/n_transitions Skalarny int32 Liczba przejść w odcinku.
metadane_odcinka/success Skalarny bool Prawda, jeśli ostatni stan odcinka jest stanem sukcesu, Fałsz w przeciwnym razie.
epizod_metadata/success_labeled_by Tekst strunowy Kto określił sukces (a tym samym nagrodę) odcinka. Może być jednym z: [człowiek, klasyfikator].
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (4,) pływak32 Działanie robota składa się z [3x prędkości chwytaka, 1x momentu obrotowego otwierania/zamykania chwytaka].
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz Obraz (224, 224, 3) uint8 Kamera RGB do obserwacji.
kroki/obserwacja/stan Napinacz (7,) pływak32 Stan robota składa się z [3x pozycja chwytaka, 3x orientacja chwytaka, 1x odległość palca].
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
@preprint{Feng2023Finetuning,
  title={Finetuning Offline World Models in the Real World},
  author={Yunhai Feng, Nicklas Hansen, Ziyan Xiong, Chandramouli Rajagopalan, Xiaolong Wang},
  year={2023}
}