Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tytaniczny

 • Opis :

Zestaw danych opisujący stan przeżycia poszczególnych pasażerów Titanica. Brakujące wartości w oryginalnym zestawie danych są reprezentowane za pomocą ?. Braki liczb zmiennoprzecinkowych i int są zastępowane przez -1, brakujące wartości ciągu są zastępowane przez „Nieznane”.

 • Strona główna : https://www.openml.org/d/40945

 • Kod źródłowy : tfds.structured.Titanic

 • Wersje :

  • 2.0.0 : Nowy split API ( https://tensorflow.org/datasets/splits )
  • 3.0.0 : Użyj standardowego płaskiego słownika funkcji dla zestawu danych. Użyj as_supervised=True , aby podzielić zestaw danych na krotkę (features_dict, survived) .
  • 4.0.0 (domyślnie) : Napraw odwrócone etykiety, które zostały odwrócone w wersji 3.0.0.
 • Rozmiar pliku do pobrania : 114.98 KiB

 • Rozmiar zestawu danych : 382.58 KiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Dzieli :

Podział Przykłady
'train' 1,309
 • Cechy :
FeaturesDict({
  'age': tf.float32,
  'boat': tf.string,
  'body': tf.int32,
  'cabin': tf.string,
  'embarked': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
  'fare': tf.float32,
  'home.dest': tf.string,
  'name': tf.string,
  'parch': tf.int32,
  'pclass': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sex': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'sibsp': tf.int32,
  'survived': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'ticket': tf.string,
})
 • Nadzorowane klucze (patrz as_supervised doc ): ({'sibsp': 'sibsp', 'fare': 'fare', 'sex': 'sex', 'cabin': 'cabin', 'body': 'body', 'ticket': 'ticket', 'name': 'name', 'age': 'age', 'embarked': 'embarked', 'pclass': 'pclass', 'boat': 'boat', 'parch': 'parch', 'home.dest': 'home.dest'}, 'survived')

 • Rysunek ( tfds.show_examples ): Nieobsługiwane.

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

 • Cytat :
@ONLINE {titanic,
author = "Frank E. Harrell Jr., Thomas Cason",
title = "Titanic dataset",
month = "oct",
year  = "2017",
url  = "https://www.openml.org/d/40945"
}