Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

dtd

 • Opis :

Zestaw danych Describable Textures Dataset (DTD) to ewoluująca kolekcja obrazów tekstur w środowisku naturalnym, opatrzonych szeregiem atrybutów zorientowanych na człowieka, inspirowanych percepcyjnymi właściwościami tekstur. Dane te są udostępniane społeczności komputerowej do celów badawczych.

„Etykieta” każdego przykładu to jego „kluczowy atrybut” (patrz oficjalna witryna internetowa). Oficjalne wydanie zestawu danych definiuje 10-krotną partycję do weryfikacji krzyżowej. Nasze podziały TRAIN / TEST / VALIDATION to te z pierwszej części.

Rozdzielać Przykłady
'test' 1,880
'train' 1,880
'validation' 1,880
 • Cechy :
 FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})
 
 @InProceedings{cimpoi14describing,
Author  = {M. Cimpoi and S. Maji and I. Kokkinos and S. Mohamed and A. Vedaldi},
Title   = {Describing Textures in the Wild},
Booktitle = {Proceedings of the {IEEE} Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition ({CVPR})},
Year   = {2014} }
 

Wyobrażanie sobie