Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

dtd

 • opis:

Zbiór danych opisowych tekstur (DTD) to ewoluująca kolekcja obrazów teksturowych w środowisku naturalnym, opatrzona szeregiem atrybutów skoncentrowanych na człowieku, inspirowanych percepcyjnymi właściwościami tekstur. Dane te są udostępniane społeczności wizji komputerowej do celów badawczych.

„Etykieta” każdego przykładu to jego „kluczowy atrybut” (patrz oficjalna strona internetowa). Oficjalne wydanie zestawu danych definiuje 10-krotny podział krzyżowej walidacji. Nasze splity TRAIN/TEST/WALIDACJA to te z pierwszego foldu.

Podział Przykłady
'test' 1880
'train' 1880
'validation' 1880
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@InProceedings{cimpoi14describing,
Author  = {M. Cimpoi and S. Maji and I. Kokkinos and S. Mohamed and A. Vedaldi},
Title   = {Describing Textures in the Wild},
Booktitle = {Proceedings of the {IEEE} Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition ({CVPR})},
Year   = {2014} }