Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

cewka100

 • opis:

Zestaw danych zawiera 7200 kolorowych obrazów 100 obiektów (72 obrazy na obiekt). Obiekty mają szeroką gamę złożonych cech geometrycznych i współczynnika odbicia. Obiekty zostały umieszczone na zmotoryzowanym gramofonie na czarnym tle. Obrotnica została obrócona o 360 stopni, aby zmienić pozycję obiektu w stosunku do stałej kamery kolorowej. Obrazy obiektów zostały zrobione w odstępach pozy co 5 stopni. Odpowiada to 72 pozy na obiekt

Podział Przykłady
'train' 7200
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'angle': tf.int64,
  'angle_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=72),
  'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8),
  'object_id': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=100),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@article{nene1996columbia,
 title={Columbia object image library (coil-20)},
 author={Nene, Sameer A and Nayar, Shree K and Murase, Hiroshi and others},
 year={1996},
 publisher={Technical report CUCS-005-96}
}