pole uiuc_d3

 • Opis :

Organizacja biurka, przyborów kuchennych itp

Podział Przykłady
'train' 192
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'depth_1': Image(shape=(360, 640, 1), dtype=uint16),
      'depth_2': Image(shape=(360, 640, 1), dtype=uint16),
      'depth_3': Image(shape=(360, 640, 1), dtype=uint16),
      'depth_4': Image(shape=(360, 640, 1), dtype=uint16),
      'image_1': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'image_2': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'image_3': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'image_4': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(4, 4), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (3,) pływak32 Przemieszczenie robota od ostatniej klatki
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/głębokość_1 Obraz (360, 640, 1) uint16 kamera 1 obserwacja głębi.
kroki/obserwacja/głębokość_2 Obraz (360, 640, 1) uint16 kamera 2 obserwacja głębi.
kroki/obserwacja/głębokość_3 Obraz (360, 640, 1) uint16 kamera 3 obserwacja głębi.
kroki/obserwacja/głębokość_4 Obraz (360, 640, 1) uint16 kamera 4 obserwacja głębi.
kroki/obserwacja/obraz_1 Obraz (360, 640, 3) uint8 kamera 1 obserwacja RGB.
kroki/obserwacja/obraz_2 Obraz (360, 640, 3) uint8 kamera 2 obserwacja RGB.
kroki/obserwacja/obraz_3 Obraz (360, 640, 3) uint8 kamera 3 obserwacja RGB.
kroki/obserwacja/obraz_4 Obraz (360, 640, 3) uint8 kamera 4 obserwacja RGB.
kroki/obserwacja/stan Napinacz (4, 4) pływak32 Stan efektora końcowego robota
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
@article{wang2023d3field,
 title={D^3Field: Dynamic 3D Descriptor Fields for Generalizable Robotic Manipulation},
 author={Wang, Yixuan and Li, Zhuoran and Zhang, Mingtong and Driggs-Campbell, Katherine and Wu, Jiajun and Fei-Fei, Li and Li, Yunzhu},
 journal={arXiv preprint arXiv:},
 year={2023},
}