Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

open_images_challenge2019_detection

Open Images to wspólne wydanie około 9 milionów obrazów z adnotacjami z etykietami na poziomie obrazu, obramowaniami obiektów, maskami segmentacji obiektów i relacjami wizualnymi. Ten wyjątkowo duży i różnorodny zestaw danych został zaprojektowany, aby pobudzić najnowocześniejsze postępy w analizie i zrozumieniu obrazów.

Zawiera dane z toru Object Detection konkurencji. Celem tej ścieżki jest przewidzenie ścisłej ramki ograniczającej wokół wszystkich wystąpień obiektów o 500 klasach.

Obrazy są opatrzone adnotacjami z pozytywnymi etykietami na poziomie obrazu, wskazującymi na obecność pewnych klas obiektów, oraz z negatywnymi etykietami na poziomie obrazu, wskazującymi na brak pewnych klas. W konkursie wszystkie pozostałe klasy bez adnotacji są wykluczone z oceny w tym obrazie. Dla każdej pozytywnej etykiety poziomu obrazu na obrazie została opisana każda instancja tej klasy obiektów na obrazie.

Podział Przykłady
'test' 99,999
'train' 1 743 042
'validation' 41,620
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'bobjects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'is_group_of': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=500),
  }),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'objects': Sequence({
    'confidence': tf.float32,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=500),
    'source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})

open_images_challenge2019_detection/200k (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Zdjęcia mają co najwyżej 200.000 pikseli, przy 72 jakości JPEG.

 • Zbiór danych rozmiar: 59.40 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

open_images_challenge2019_detection/300k

 • Opis config: Zdjęcia mają co najwyżej 300.000 pikseli, przy 72 jakości JPEG.

 • Zbiór danych rozmiar: 80.44 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie