Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

youtube_vis

 • opis:

Youtube-vis to zbiór danych segmentacji instancji wideo. Zawiera 2883 filmy z YouTube w wysokiej rozdzielczości, zestaw etykiet kategorii na piksel, w tym 40 typowych obiektów, takich jak osoby, zwierzęta i pojazdy, 4883 unikalnych wystąpień wideo i 131 tys. wysokiej jakości ręcznych adnotacji.

Zbiór danych YouTube-VIS jest podzielony na 2238 filmów szkoleniowych, 302 filmy weryfikacyjne i 343 filmy testowe.

Żadne pliki nie zostały usunięte ani zmienione podczas przetwarzania wstępnego.

 • Strona domowa: https://youtube-vos.org/dataset/vis/

 • Kod źródłowy: tfds.video.youtube_vis.YoutubeVis

 • wersje:

  • 1.0.0 (domyślnie): Pierwsza wersja.
 • Wielkość pliku: Unknown size

 • Ręczne pobieranie instrukcje: Ten zestaw danych wymaga, aby ręcznie pobrać dane źródłowe do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ )
  Pobierz wszystkie pliki dla wersji zestawu danych z 2019 r. (test_all_frames.zip, test.json, train_all_frames.zip, train.json, valid_all_frames.zip, valid.json) ze strony youtube-vis i przenieś je do ~/tensorflow_datasets/ pliki do pobrania/podręcznik/.

Należy zauważyć, że strona zbiór danych lądowania znajduje się na https://youtube-vos.org/dataset/vis/, a zostanie on przekierowany do strony, na https://competitions.codalab.org gdzie można pobrać wersję 2019 zbioru danych. Aby pobrać dane, musisz założyć konto na codalab. Zauważ, że w momencie pisania tego tekstu, będziesz musiał pominąć ostrzeżenie „Połączenie nie jest bezpieczne” podczas uzyskiwania dostępu do codalab.

@article{DBLP:journals/corr/abs-1905-04804,
 author  = {Linjie Yang and
        Yuchen Fan and
        Ning Xu},
 title   = {Video Instance Segmentation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1905.04804},
 year   = {2019},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1905.04804},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1905.04804},
 timestamp = {Tue, 28 May 2019 12:48:08 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-1905-04804.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

youtube_vis/full (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Pełna rozdzielczość wersja zbioru danych, z wszystkich klatek, w tym bez etykiet włączone.

 • Zbiór danych rozmiar: 33.31 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 343
'train' 2238
'validation' 302
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'height': tf.int32,
    'num_frames': tf.int32,
    'video_name': tf.string,
    'width': tf.int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'areas': Sequence(tf.float32),
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
    'frames': Sequence(tf.int32),
    'is_crowd': tf.bool,
    'segmentations': Video(Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8)),
  }),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})

youtube_vis/480_640_full

 • Opis config: Wszystkie obrazy są bilinearly przeskalowane do 480 x 640 z wszystkich klatek zawartych.

 • Zbiór danych rozmiar: 130.02 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 343
'train' 2238
'validation' 302
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'height': tf.int32,
    'num_frames': tf.int32,
    'video_name': tf.string,
    'width': tf.int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'areas': Sequence(tf.float32),
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
    'frames': Sequence(tf.int32),
    'is_crowd': tf.bool,
    'segmentations': Video(Image(shape=(480, 640, 1), dtype=tf.uint8)),
  }),
  'video': Video(Image(shape=(480, 640, 3), dtype=tf.uint8)),
})

youtube_vis/480_640_only_frames_with_labels

 • Opis config: Wszystkie obrazy są bilinearly przeskalowane do 480 x 640 tylko z ramek z etykietami zawartych.

 • Zbiór danych rozmiar: 26.27 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 343
'train' 2238
'validation' 302
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'height': tf.int32,
    'num_frames': tf.int32,
    'video_name': tf.string,
    'width': tf.int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'areas': Sequence(tf.float32),
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
    'frames': Sequence(tf.int32),
    'is_crowd': tf.bool,
    'segmentations': Video(Image(shape=(480, 640, 1), dtype=tf.uint8)),
  }),
  'video': Video(Image(shape=(480, 640, 3), dtype=tf.uint8)),
})

youtube_vis/only_frames_with_labels

 • Opis config: Tylko zdjęcia z etykietami zawartych w ich natywnej rozdzielczości.

 • Zestaw danych rozmiar: 6.91 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 343
'train' 2238
'validation' 302
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'height': tf.int32,
    'num_frames': tf.int32,
    'video_name': tf.string,
    'width': tf.int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'areas': Sequence(tf.float32),
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
    'frames': Sequence(tf.int32),
    'is_crowd': tf.bool,
    'segmentations': Video(Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8)),
  }),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})

youtube_vis/full_train_split

 • Opis config: Pełna rozdzielczość wersja zbioru danych, z wszystkich klatek, w tym bez etykiet włączone. Podziały val i test są tworzone z danych uczących.

 • Zbiór danych rozmiar: 26.09 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 200
'train' 1838
'validation' 200
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'height': tf.int32,
    'num_frames': tf.int32,
    'video_name': tf.string,
    'width': tf.int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'areas': Sequence(tf.float32),
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
    'frames': Sequence(tf.int32),
    'is_crowd': tf.bool,
    'segmentations': Video(Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8)),
  }),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})

youtube_vis/480_640_full_train_split

 • Opis config: Wszystkie obrazy są bilinearly przeskalowane do 480 x 640 z wszystkich klatek zawartych. Podziały val i test są tworzone z danych uczących.

 • Zbiór danych rozmiar: 101.57 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 200
'train' 1,838
'validation' 200
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'height': tf.int32,
    'num_frames': tf.int32,
    'video_name': tf.string,
    'width': tf.int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'areas': Sequence(tf.float32),
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
    'frames': Sequence(tf.int32),
    'is_crowd': tf.bool,
    'segmentations': Video(Image(shape=(480, 640, 1), dtype=tf.uint8)),
  }),
  'video': Video(Image(shape=(480, 640, 3), dtype=tf.uint8)),
})

youtube_vis/480_640_only_frames_with_labels_train_split

 • Opis config: Wszystkie obrazy są bilinearly przeskalowane do 480 x 640 tylko z ramek z etykietami zawartych. Podziały val i test są tworzone z danych uczących.

 • Zbiór danych rozmiar: 20.55 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 200
'train' 1838
'validation' 200
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'height': tf.int32,
    'num_frames': tf.int32,
    'video_name': tf.string,
    'width': tf.int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'areas': Sequence(tf.float32),
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
    'frames': Sequence(tf.int32),
    'is_crowd': tf.bool,
    'segmentations': Video(Image(shape=(480, 640, 1), dtype=tf.uint8)),
  }),
  'video': Video(Image(shape=(480, 640, 3), dtype=tf.uint8)),
})

youtube_vis/only_frames_with_labels_train_split

 • Opis config: Tylko zdjęcia z etykietami zawartych w ich natywnej rozdzielczości. Podziały val i test są tworzone z danych uczących.

 • Zbiór danych rozmiar: 5.46 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 200
'train' 1,838
'validation' 200
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'height': tf.int32,
    'num_frames': tf.int32,
    'video_name': tf.string,
    'width': tf.int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'areas': Sequence(tf.float32),
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
    'frames': Sequence(tf.int32),
    'is_crowd': tf.bool,
    'segmentations': Video(Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8)),
  }),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})