Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

cifar100

Ten zbiór danych jest taki sam jak CIFAR-10, z wyjątkiem tego, że ma 100 klas zawierających po 600 obrazów każda. Istnieje 500 obrazów szkoleniowych i 100 obrazów testowych na zajęcia. 100 klas w CIFAR-100 jest pogrupowanych w 20 superklas. Każdy obraz ma etykietę „dokładną” (klasa, do której należy) i etykieta „gruba” (nadklasa, do której należy).

Podział Przykłady
'test' 10 000
'train' 50 000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'coarse_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=100),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}