Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

qasc

 • opis:

QASC to zbiór danych z odpowiedziami na pytania, skupiający się na komponowaniu zdań. Składa się z 9980 pytań wielokrotnego wyboru na 8 pytań dotyczących przedmiotów ścisłych w szkole podstawowej (8134 pociągów, 926 dev, 920) testowych i zawiera korpus składający się z 17 mln zdań.

Podział Przykłady
'test' 920
'train' 8134
'validation' 926
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'answerKey': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'choices': Sequence({
    'label': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'combinedfact': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fact1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fact2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'formatted_question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@article{allenai:qasc,
   author  = {Tushar Khot and Peter Clark and Michal Guerquin and Peter Jansen and Ashish Sabharwal},
   title   = {QASC: A Dataset for Question Answering via Sentence Composition},
   journal  = {arXiv:1910.11473v2},
   year   = {2020},
}