downsampled_imagenet

Zbiór danych z obrazami w 2 rozdzielczościach (zobacz nazwę konfiguracji, aby uzyskać informacje o rozdzielczości). Służy do szacowania gęstości i eksperymentów z modelowaniem generatywnym.

Aby uzyskać informacje o zmienionym rozmiarze ImageNet do nadzorowanego uczenia się ( link ) zobacz imagenet_resized .

Rozdzielać Przykłady
'train' 1 281 149
'validation' 49 999
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
@article{DBLP:journals/corr/OordKK16,
 author  = {A{"{a} }ron van den Oord and
        Nal Kalchbrenner and
        Koray Kavukcuoglu},
 title   = {Pixel Recurrent Neural Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1601.06759},
 year   = {2016},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1601.06759},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1601.06759},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:29 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/OordKK16},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

downsampled_imagenet/32x32 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : zestaw danych składający się z obrazów uczenia i sprawdzania poprawności w rozdzielczości 32x32.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.05 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

downsampled_imagenet/64x64

 • Opis konfiguracji : zestaw danych składający się z obrazów uczenia i sprawdzania poprawności w rozdzielczości 64x64.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 11.73 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 10.80 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie