szersza_twarz

 • opis :

Zbiór danych WIDER FACE to zbiór danych porównawczych wykrywania twarzy, z których obrazy są wybierane z publicznie dostępnego zbioru danych WIDER. Wybieramy 32 203 obrazy i etykietujemy 393 703 twarze o wysokim stopniu zmienności skali, pozy i okluzji, jak pokazano na przykładowych obrazach. Zbiór danych WIDER FACE jest zorganizowany w oparciu o 61 klas zdarzeń. Dla każdej klasy zdarzeń losowo wybieramy 40%/10%/50% danych jako zbiory treningowe, walidacyjne i testowe. Przyjmujemy tę samą metrykę oceny, co w zbiorze danych PASCAL VOC. Podobnie jak w przypadku zestawów danych MALF i Caltech, nie ujawniamy prawdy o podstawach ramki ograniczającej dla obrazów testowych. Użytkownicy są zobowiązani do przesłania ostatecznych plików prognoz, które przystąpimy do oceny.

Rozdzielać Przykłady
'test' 16097
'train' 12880
'validation' 3226
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'faces': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'blur': uint8,
    'expression': bool,
    'illumination': bool,
    'invalid': bool,
    'occlusion': uint8,
    'pose': bool,
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
twarze Sekwencja
twarze/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
twarze/rozmycie Napinacz uint8
twarze/wyraz twarzy Napinacz bool
twarze/oświetlenie Napinacz bool
twarze/nieważne Napinacz bool
twarze/okluzja Napinacz uint8
twarze/poza Napinacz bool
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@inproceedings{yang2016wider,
  Author = {Yang, Shuo and Luo, Ping and Loy, Chen Change and Tang, Xiaoou},
  Booktitle = {IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
  Title = {WIDER FACE: A Face Detection Benchmark},
  Year = {2016} }