Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tak nie

 • opis:

Sześćdziesiąt nagrań jednej osoby mówiącej tak lub nie po hebrajsku; każde nagranie ma osiem słów.

Głównym celem zestawu danych jest zapewnienie łatwego i szybkiego sposobu bezpłatnego testowania skryptów Kaldi.

Archiwum "waves_yesno.tar.gz" zawiera 60 plików .wav, próbkowanych z częstotliwością 8 kHz. Wszystkie zostały nagrane przez tego samego mężczyznę mówiącego po hebrajsku. W każdym pliku osoba mówi 8 słów; każde słowo jest po hebrajsku „tak” lub „nie”, więc każdy plik jest losową sekwencją 8 „tak-es” lub „nie”. Nie ma oddzielnej transkrypcji; sekwencja jest zakodowana w nazwie pliku, gdzie 1 oznacza tak i 0 oznacza nie.

Podział Przykłady
'train' 60
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2)),
})
 • cytat:
@ONLINE {YesNo,
  author = "Created for the Kaldi Project",
  title = "YesNo",
  url  = "http://www.openslr.org/1/"
}