tokyo_u_lsmo_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

Trajektoria planowania ruchu zadań pick place

Podział Przykłady
'train' 50
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(120, 120, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(13,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (7,) pływak32 Działanie robota składa się z [3x położenia końcowego efektora, 3x kąta Eulera, 1x działania chwytaka].
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz Obraz (120, 120, 3) uint8 Główna kamera obserwacji RGB.
kroki/obserwacja/stan Napinacz (13,) pływak32 Stan robota, składa się z [3x pozycja efektora końcowego, 3x kąty Eulera, 6x kąty przegubów robota, 1x pozycja chwytaka].
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
@Article{Osa22,
 author = {Takayuki Osa},
 journal = {The International Journal of Robotics Research},
 title  = {Motion Planning by Learning the Solution Manifold in Trajectory Optimization},
 year  = {2022},
 number = {3},
 pages  = {291--311},
 volume = {41},
}