irys

  • Opis :

Jest to prawdopodobnie najbardziej znana baza danych, jaką można znaleźć w literaturze dotyczącej rozpoznawania wzorców. Artykuł Fishera jest klasykiem w tej dziedzinie i do dziś jest często przywoływany. (Patrz na przykład Duda i Hart.) Zbiór danych zawiera 3 klasy po 50 instancji każda, gdzie każda klasa odnosi się do rodzaju rośliny irysa. Jedną klasę można liniowo oddzielić od pozostałych 2; te ostatnie NIE są od siebie liniowo oddzielone.

Podział Przykłady
'train' 150
  • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
})
  • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
cechy Napinacz (4,) pływak32
etykieta Etykieta klasy int64
  • Cytat :
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}