fasolki

Fasola to zbiór danych zdjęć fasoli wykonanych w terenie za pomocą aparatów smartfonów. Składa się z 3 klas: 2 klas chorobowych i zdrowej. Przedstawione choroby obejmują kanciastą plamistość liści i rdzę fasoli. Dane zostały opatrzone adnotacjami przez ekspertów z National Crops Resources Research Institute (NaCRRI) w Ugandzie i zebrane przez laboratorium badawcze Makerere AI.

Rozdzielać Przykłady
'test' 128
'train' 1034
'validation' 133
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(500, 500, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (500, 500, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@ONLINE {beansdata,
  author="Makerere AI Lab",
  title="Bean disease dataset",
  month="January",
  year="2020",
  url="https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/"
}