lm1b, lm1b

 • opis :

Korpus wzorcowy do mierzenia postępów w statystycznym modelowaniu języka. Ma to prawie miliard słów w danych treningowych.

Rozdzielać Przykłady
'test' 306688
'train' 30 301 028
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
tekst Tekst strunowy
 • Cytat :
@article{DBLP:journals/corr/ChelbaMSGBK13,
 author  = {Ciprian Chelba and
        Tomas Mikolov and
        Mike Schuster and
        Qi Ge and
        Thorsten Brants and
        Phillipp Koehn},
 title   = {One Billion Word Benchmark for Measuring Progress in Statistical Language
        Modeling},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1312.3005},
 year   = {2013},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1312.3005},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1312.3005},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:16 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ChelbaMSGBK13},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}