Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

binarne_alfa_cyfry

  • opis:

Binarne 20x16 cyfr od „0” do „9” i duże od „A” do „Z”. 39 przykładów z każdej klasy.

Podział Przykłady
'train' 1,404
  • Cechy:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(20, 16, 1), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=36),
})

Wyobrażanie sobie

  • cytat: