zabójca2

 • opis :

Kontekstualizacja

ASSIN 2 jest drugą edycją Avaliação de Possibleidade Semântica e Inferência Textual (Ocena podobieństwa semantycznego i wiązania tekstowego) i był warsztatem połączonym ze STIL 2019 . Następuje po pierwszej edycji ASSIN , proponując nowe wspólne zadanie z nowymi danymi.

Warsztaty oceniały systemy, które oceniają dwa rodzaje relacji między dwoma zdaniami: semantyczne podobieństwo tekstowe i uwikłanie w tekst.

Semantyczne podobieństwo tekstowe polega na ilościowym określeniu poziomu równoważności semantycznej między zdaniami, podczas gdy rozpoznawanie powiązań tekstowych polega na sklasyfikowaniu, czy pierwsze zdanie pociąga za sobą drugie.

Dane

Korpus wykorzystany w ASSIN 2 składa się z raczej prostych zdań. Postępując zgodnie z procedurami zawartymi w zadaniu 1 SemEval 2014, staraliśmy się usunąć z korpusu nazwane byty i mowę zależną oraz staraliśmy się, aby wszystkie czasowniki były w czasie teraźniejszym. Dostępne są instrukcje adnotacji dla adnotatorów (w języku portugalskim).

Dane szkoleniowe i walidacyjne składają się odpowiednio z 6500 i 500 par zdań w brazylijskim portugalskim, z adnotacjami pod kątem implikacji i podobieństwa semantycznego. Wartości podobieństwa semantycznego wahają się od 1 do 5, a klasy implikacji tekstu to implikacja lub jej brak. Dane testowe składają się z około 3000 par zdań z tą samą adnotacją. Wszystkie dane zostały ręcznie opatrzone adnotacjami.

Ocena

Ocena Ocena zgłoszeń do ASSIN 2 została przeprowadzona przy użyciu tych samych metryk, co w przypadku pierwszego ASSIN, z F1 precyzji i pamięci jako głównym miernikiem implikacji tekstu i korelacji Pearsona dla podobieństwa semantycznego. Skrypty oceny są takie same jak w poprzedniej edycji.

PS.: Opis pochodzi z oficjalnej strony głównej .

Rozdzielać Przykłady
'test' 2448
'train' 6500
'validation' 500
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'entailment': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': int32,
  'similarity': float32,
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
ustanowienie majoratu Etykieta klasy int64
hipoteza Tekst strunowy
ID Napinacz int32
podobieństwo Napinacz pływak32
tekst Tekst strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{DBLP:conf/propor/RealFO20,
 author  = {Livy Real and
        Erick Fonseca and
        Hugo Gon{\c{c} }alo Oliveira},
 editor  = {Paulo Quaresma and
        Renata Vieira and
        Sandra M. Alu{\'{\i} }sio and
        Helena Moniz and
        Fernando Batista and
        Teresa Gon{\c{c} }alves},
 title   = {The {ASSIN} 2 Shared Task: {A} Quick Overview},
 booktitle = {Computational Processing of the Portuguese Language - 14th International
        Conference, {PROPOR} 2020, Evora, Portugal, March 2-4, 2020, Proceedings},
 series  = {Lecture Notes in Computer Science},
 volume  = {12037},
 pages   = {406--412},
 publisher = {Springer},
 year   = {2020},
 url    = {https://doi.org/10.1007/978-3-030-41505-1_39},
 doi    = {10.1007/978-3-030-41505-1_39},
 timestamp = {Tue, 03 Mar 2020 09:40:18 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/conf/propor/RealFO20.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}