Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

siscore

FeaturesDict({
  'dataset_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image_id': tf.int64,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})
@misc{djolonga2020robustness,
   title={On Robustness and Transferability of Convolutional Neural Networks},
   author={Josip Djolonga and Jessica Yung and Michael Tschannen and Rob Romijnders and Lucas Beyer and Alexander Kolesnikov and Joan Puigcerver and Matthias Minderer and Alexander D'Amour and Dan Moldovan and Sylvain Gelly and Neil Houlsby and Xiaohua Zhai and Mario Lucic},
   year={2020},
   eprint={2007.08558},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}

siscore/rotacja (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: współczynnik zmienności: rotacja

 • Wielkość pliku: 1.40 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.40 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 39 540

Wyobrażanie sobie

siscore/rozmiar

 • Opis config: współczynnik zmienności: rozmiar

 • Wielkość pliku: 3.25 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 3.27 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 92 884

Wyobrażanie sobie

siscore/lokalizacja

 • Opis config: współczynnik zmienności: lokalizacja

 • Wielkość pliku: 18.21 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 18.31 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 541 548

Wyobrażanie sobie