siscore, siscore

SI-Score (Synthetic Interventions on Scenes for Robustness Evaluation) to zestaw danych do oceny odporności modeli klasyfikacji obrazów na zmiany wielkości, lokalizacji i kąta obrotu obiektu.

W SI-SCORE bierzemy obiekty i tła i systematycznie zmieniamy rozmiar, położenie i kąt obrotu obiektów, aby móc zbadać wpływ zmiany tych czynników na wydajność modelu. Przestrzeń etykiet obrazu to przestrzeń etykiet ImageNet (klasy 1k) do łatwej oceny modeli.

Więcej informacji na temat zestawu danych można znaleźć na stronie https://github.com/google-research/si-score

FeaturesDict({
  'dataset_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image_id': int64,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta_zestawu danych Etykieta klasy int64
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
identyfikator_obrazu Napinacz int64
etykieta Etykieta klasy int64
@misc{djolonga2020robustness,
   title={On Robustness and Transferability of Convolutional Neural Networks},
   author={Josip Djolonga and Jessica Yung and Michael Tschannen and Rob Romijnders and Lucas Beyer and Alexander Kolesnikov and Joan Puigcerver and Matthias Minderer and Alexander D'Amour and Dan Moldovan and Sylvain Gelly and Neil Houlsby and Xiaohua Zhai and Mario Lucic},
   year={2020},
   eprint={2007.08558},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}

siscore/rotation (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : czynnik zmienności: rotacja

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.40 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.40 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 39540

Wyobrażanie sobie

siscore/rozmiar

 • Opis konfiguracji : czynnik zmienności: rozmiar

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.25 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.27 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 92884

Wyobrażanie sobie

siscore/lokalizacja

 • Opis konfiguracji : współczynnik zmienności: lokalizacja

 • Rozmiar pliku do pobrania : 18.21 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 18.31 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 541548

Wyobrażanie sobie