Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

wiki_table_questions

 • opis:

Zestaw danych zawiera pary tabela-pytanie i odpowiednią odpowiedź. Pytania wymagają wieloetapowego rozumowania i różnych operacji na danych, takich jak porównanie, agregacja i obliczenia arytmetyczne. Tabele zostały losowo wybrane spośród tabel Wikipedii z co najmniej 8 wierszami i 5 kolumnami.

(Zgodnie z uwagami dotyczącymi użytkowania dokumentacji)

Podział Przykłady
'split-1-dev' 2810
'split-1-train' 11 321
'split-2-dev' 2838
'split-2-train' 11312
'split-3-dev' 2838
'split-3-train' 11 311
'test' 4344
'train' 14149
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'context': tf.string,
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • cytat:
@inproceedings{pasupat-liang-2015-compositional,
  title = "Compositional Semantic Parsing on Semi-Structured Tables",
  author = "Pasupat, Panupong and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)",
  month = jul,
  year = "2015",
  address = "Beijing, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P15-1142",
  doi = "10.3115/v1/P15-1142",
  pages = "1470--1480",
}